Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

Na základě vládních opatření, zejména zákona č. 135/2020 sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, doplněného vyhláškou MŠMT č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení a maturitní zkoušce, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek, přijala naše škola harmonogram opatření k realizaci těchto zákonných norem. Dovolte mi, abych Vás s nimi blíže seznámil.

 

1) Ukončení studia 4. ročníků

Od 11.5. je škola otevřena pro přípravu na maturitní zkoušku, dokončení maturitních prací (odevzdání do 15.5.).

Od 27.5. do 29.5. budou obhajoby maturitních prací.

1.6. proběhne didaktický test z ANJ a 2.6. didaktický test z ČJL.

Vlastní maturitní zkoušky se budou konat od 10.6. do 19.6.. K maturitě jdou na základě shora uvedených zákonných norem všichni žáci, kteří k nim byli přihlášeni, tedy i ti, kteří z některého předmětu dostali nedostatečnou. Tito žáci mají na vysvědčení místo této známky uvedeno „prospěl“. Rád bych je ale upozornil, že tímto opatřením přestanou být sice 30.6. žáky školy ale v žádném případě to neznamená předem daný úspěch u maturitní zkoušky. Měli by využít zbývajícího času na zintenzivnění přípravy, případně se přihlásit k absolvování první zkoušky až v září 2020. Vřele jim to doporučuji.

25.6. budeme vydávat maturitní vysvědčení.

 

2) Přijímací řízení na školní vzdělávací program AMP + PGA

3.6. – 4.6. se bude konat školní přijímací zkouška (pohovor a hodnocení studijních předpokladů.

8.6. jednotná přijímací písemná zkouška z ČJL a MAT organizovaná a vyhodnocovaná CERMATEM. Na naší škole ji budou absolvovat uchazeči, kteří ji na přihlášce uvedli na 1. místě.

16.6. budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení a nepřijatým uchazečům bude odesláno příslušné oznámení.

Do 23.6. je třeba odevzdat zápisové lístky přijatých uchazečů. Při nedodržení termínu bude dána přednost dalším uchazečům v pořadí.

 

3) Ukončení školního roku 1. –  3. ročníků

Od 1.6. je možný vstup do školy pro hodnocení a konzultaci s pedagogy. Dále je možný i on-line kontakt. Pravidelná výuka již v letošním školním roce nebude.

18.6. ukončení klasifikace za 2. pololetí. Kdo bude mít hodnocení z některého předmětu nedostatečné, může požádat o komisionální zkoušku. Tyto zkoušky budou od 22.6. do 24.6..

30.6. vydání vysvědčení za 2. pololetí.

Podrobnější harmonogramy a další pokyny jsou uvedeny na webu školy v „aktualitách“.

Kontakty s žáky organizují třídní učitelé a ostatní pedagogové on-line nebo dohodnutými konzultacemi a zkouškami ve škole při dodržení stanovených hygienických opatření včetně odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a zápisu docházky do školy (obojí k dispozici u vchodu do školy).

Žákům s příznaky onemocnění (uvedeny v čestném prohlášení) není vstup do školy dovolen. Není dovoleno také shlukování žáků. Při vzájemném kontaktu nutné používání roušky. Bezkontaktní teploměr je k dispozici na sekretariátu školy.

Věřím, že ve zdraví a dobré náladě ukončíme tento školní rok, že se nebude konat žádná další vlna koronavirové epidemie a že prožijeme hezké a spokojené prázdniny!

 

Zdraví  Vás

 

                                                                                                          Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                               ředitel školy

 

Praha, 12. 5. 2020

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek