Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

             Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

             školní rok probíhá pro školy bohužel za objektivně nepříznivé epidemiologické situace. 

             Předpokládám, že jste doma vybavení potřebnou PC technikou, což jste ostatně prokázali v minulém pololetí, kdy on-line výuka probíhala pro celou školu. Pokud je ale mezi vámi někdo, kdo ze sociálních důvodů potřebné počítačové vybavení nevlastní, je možné mu ho na příslušnou odůvodněnou žádost po dobu trvání on-line výuky zapůjčit. Bližší informace o této možnosti poskytne třídní učitel a sekretariát školy.

                Bez ohledu na tuto situaci se pochopitelně připravujeme na přijímací řízení pro další školní rok. Za zvýšených hygienických opatření probíhají dny otevřených dveří a zkoušky nanečisto, při kterých si zájemci mohou ověřit své talentové předpoklady a dozvědět se podrobnosti o podmínkách přijetí na naší školu.  Jako každoročně je velký zájem o vzdělávání a věřím,  že si budeme opět moci vybrat velmi dobré a talentované žáky.

                Všem zájemcům doporučuji, aby se detailně seznámili s novými kritérii pro přijetí, která jsou zveřejněna na webu školy. Jde o zpřesnění dosavadních požadavků, aby byly co nejobjektivnější. Mohou si vybrat témata, která jim nejvíce vyhovují a předkládané práce pak podle stanovených kritérií zpracovat.

               

                  Na základě pokynů MŠMT z 20.11.2020 jsem stanovil další výuku v naší škole takto:

1)            od 25.11.2020 se obnovuje v plném rozsahu prezenční výuka 4. ročníků.

2)            od 25.11.2020 se obnovuje praktická výuka v ostatních ročnících a v těchto předmětech:

Filmová tvorba, Animace, Grafický design, Analogová fotografie, Digitální fotografie, Fotografická tvorba, Fotografie a média, Výtvarnictví, Modelování, Užitý design, Figurální malba.

Tato výuka bude probíhat po dohodě s vyučujícím, ve skupině maximálně 20 osob a bez přítomnosti cizích osob.

Vzniklou neúčast na on-line výuce ostatních předmětů z důvodu praktické výuky musí žák řádně omluvit.

3)            u ostatních předmětů 1. - 3. ročníků zůstává zachována distanční on-line výuka.

Připomínám, že jsou také možné individuální konzultace ve škole ve všech ročnících (pouze jeden žák a jeden pedagog) po předběžné dohodě s vyučujícím (telefonicky nebo emailem).

               18.11.2020 proběhla on-line pedagogická konference k výsledkům 1. čtvrtletí. Velká většina studentů dosáhla i za této nepříznivé situace výborných nebo velmi dobrých studijních výsledků. Jsou ovšem i případy opačné, kdy nebyli někteří studenti v některých předmětech pro malou studijní aktivitu hodnoceni. Věřím ale, že si své znalosti v dalším období doplní tak, aby neměli v pololetí místo "nehodnocen" špatné známky. 

                              Zdraví Vás

 

                                                                                                             Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                                             ředitel školy

Praha 20. 11. 2020

 

Pokračovat ve čtení