Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

            Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co nás ve škole v nejbližší době čeká.

Bohužel vidíme, že se přes všechna opatření a přání epidemiologická situace nelepší. Zatím víme, že na základě opatření MŠMT bude nejméně do 28. března 2021 pokračovat on-line výuka a to ve všech ročnících.

Ani praktická výuka nemůže být zatím ve škole obnovena. Určitým světlým bodem je možnost individuálních konzultací ve škole, ty však musí probíhat vždy jen mezi pedagogem a jedním žákem a za zvýšených epidemiologických opatření (nutnost antigenního testu na Covid 19, respirátor FFP2). Ale i tak bych doporučoval tuto možnost maximálně využívat, zejména u maturitních ročníků a nejen u nich . Pokud se žák zúčastní této konzultace, je omluvena jeho neúčast současně probíhající on-line výuce.

Čekají nás přijímací zkoušky na ekonomické školní vzdělávací programy, tj. Art management a produkce a Počítačová grafika a animace, které budou 5.5. - 7.5.2021. Věřím, že i toto přijímací řízení proběhne úspěšně, tak jako talentové zkoušky v lednu na ostatní vzdělávací programy. Na nové žáky se těšíme.

Didaktické testy z ČJL a ANJ budou 24.5. - 26.5.2021, obhajoby maturitních prací a ústní maturitní zkoušky pak 7.6. - 18.6.2021.

Děkuji všem našim studentům, pedagogům i ostatním zaměstnancům za projevené velké studijní a pracovní úsilí ve snaze po splnění studijních a pracovních úkolů i za mimořádně nepříznivých podmínek. Uvědomujeme si, že distanční výuka bez dostatečného sociálního kontaktu může působit někdy i jako únavný, depresivní stereotyp. Z tohoto důvodu zkracujeme vyučovací hodinu o 10 minut (na 35 minut), aby mohly být delší přestávky na relaxaci. 

            Dovolte mi závěrem, abych nám všem v této nelehké době popřál hodně zdraví, štěstí ale i sil a pevných nervů!

 

                                               Zdraví Vás Váš                        Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                     ředitel školy

 

V Praze dne 19. 3. 2021.

     

Pokračovat ve čtení