Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Učitelé


Ing. Marek Absolon
absik@me.com

Grafický design (DES)

Mgr. Zuzana Böhmová
zuzanaboehm@gmail.com

Digitální fotografie (DIF)
Matematika (MAT)

Mgr. Daniel Brabec
dabra84@seznam.cz

Tělesná výchova (TEV)

Ing. David Březina, MBA.
david.brezina@email.cz

Filmová tvorba (FLM)

Pavel Otto Bureš, DiS.
wakeforest@seznam.cz

Filmová tvorba (FLM)

Mgr. Ondřej Červinka
ondrej.cerv@gmail.com

Český jazyk a literatura (ČJL)
Mediální komunikace (MEK)

Ing. Bc. Svatopluk David Doležal
svdd.skola@seznam.cz

Základy společenských věd (ZSV)
Psychologie (PSY)

Mgr. Ivo Georgiev
i.georgiev@seznam.cz

Informatika (INF)

Mgr. Veronika Geršlová
gersla@seznam.cz

Dějiny umění (DEU)

MgA. Bc. Sabina Hašková
haskovasabina@gmail.com

Anglický jazyk (ANJ)

PaedDr. Jiří Hrouda
jiri.hrouda@eduso.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
Tělesná výchova (TEV)

Ak. mal. Jaroslav Klát
lucie.klat@seznam.cz

Figurální kresba (FIG)
Výtvarná tvorba (VÝT)
Kreativní komunikace (KOM)

Mgr. Petr Kolínský
kolinskypetr@gmail.com

Technologie a modelování (TAM)
Modelování (MOD)

Mgr. Helena Komárková
helena.slegl@centrum.cz

ANJ (Anglický jazyk)
Ruský jazyk (RUJ)

Mgr. Zdeněk Konečný
konecny.z@centrum.cz

Dějiny umění (DEU)
Dějiny filmu (DFI)
Produkce (PRO)

Bc. Markéta Leupoldová
marketa.novak@wo.cz

Fotografická tvorba (FOT)
Fotografie a média (FAM)

MgA. Anna Mastníková
anianm@seznam.cz

Animace (ANM)
Počítačová animace (PAN)

Mgr. Hana Ondráčková
ondrackovah@seznam.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

Ing. Zuzana Ondrušová
ondrusovazuza@seznam.cz

Marketing a reklama (MGR)
Management (MMT)
Produkce (PRO)

Bc. Ludmila Pěčová
ludmila.pecova@seznam.cz

Základy polygrafie (POL)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Jana Petřinová
petrinova.jana@gmail.com

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
Český jazyk a literatura (ČJL)

Mgr. Hana Pšeničková
pseha@centrum.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE
Výtvarná tvorba (VÝT)
Typografie (TYP)

Mgr. Štěpán Rudolf
stepan_rudolf@yahoo.fr

Španělský jazyk (ŠPJ)
Anglický jazyk (ANJ)

Mgr. Tatiana Ružbacká
ruzbacka.tatiana@gmail.com

Matematika (MAT)

Mgr. Martin Říha
riha.photo@gmail.com

Digitální fotografie (DIF)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
dr.smejkal@seznam.cz

ŘEDITEL ŠKOLY
VEDOUCÍ PEDAGOG
PŘEDSEDA ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ

Bc. Jiří Smejkal
jirkasmejky@seznam.cz

Informatika (INF)
Anglický jazyk (ANJ)

Marek Smejkal
mareksmejkal@centrum.cz

Digitální fotografie (DIF)
Analogová fotografie (ANF)
Dějiny fotografie (DFO)

Mgr. Blanka Šebestová
blanka.sebesta@post.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

David Tefr
tefr@post.cz

Základy přírodních věd (ZPV)
Dějepis (DEJ)

MgA. Jakub Tomašík
jtomasik@mujmail.cz

Animace (ANM)
Webová tvorba (WET)
Počítačová animace (PAN)

Mgr. Michal Turbák
turbakmichal@seznam.cz

Grafický design (GDE)

Mgr. Markéta Vaváková
marketahylmarova@seznam.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

Mgr. Martin Všetiček
sfs@cmail.cz

Český jazyk a literatura (ČJL)
Německý jazyk (NEJ)

Stanislav Zbyněk
zbynek.stanislav@seznam.cz

Digitální fotografie (DIF)

Ing. Martin Zeman
zemanmartin@volny.cz

Podniková ekonomika (PEK)
Obchodní právo (OPR)

MgA. Zdenek Zvonek
zdenek.zvonek@gmail.com

Filmová tvorba (FLM)
Základy filmové tvorby (ZFT)

Lenka Kosová
lenka.kosova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (studijní oddělení)

Jitka Smejkalová
jitka.smejkalova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (ekonomické oddělení)