Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Počítačová grafika a animace

Program (ŠVP)  Počítačová grafika a animace

Obor  Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01

Délka a forma vzdělávání  čtyřleté denní

Charakteristika ŠVP  tvorba různých počítačových aplikací s použitím moderních technologií, počítačová animace a počítačová grafika

Předmětová skladba  všeobecně vzdělávací, ekonomické a odborné předměty

Odborné předměty  Počítačová animace, Webová vorba, Grafický design, Počítačová grafika, Digitální fotografie, Marketing a reklama, Dějiny umění a další 


Počítačová animace

Předmět Počítačová animace se vyučuje od 2. do 4. ročníku.  Výuka založená na praktických cvičeních v animačních programech je doplňována teoretickým výkladem principů, technologie a postupů v oblasti počítačové animace. Studentům jsou zadávány společná i individuální zadaní - témata pro realizaci animací.

Výuka je zaměřena na výrobu počítačově animovaných filmů, zaměřuje se na specifika  3D animace. Propojuje tvůrčí práci s audiovizuálními prostředky, především s videem, zvukovým záznamem a dalšími interaktivními formami.

Hlavním cílem předmětu  je seznámit studenty se základními animačními technikami, programy a principy animace, které posléze využijí v praktických cvičeních.

Obsahový okruh navazuje na grafické výukové programy vzdělávání a využívá znalostí z předmětů Počítačové grafiky. Důraz se klade na praktické, technické a obsahové zvládnutí přípravy a realizace krátkého animovaného filmu.

Grafický design

Předmět Grafický design se vyučuje ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. Předmět vychází z předmětu Počítačová grafika a předmětů Kreativní komunikace a Digitální fotografie. Grafický design je pak ve vyšším ročníku úzce propojen s předmětem Počítačová animace. Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.

Výuka je zaměřena jak teoreticky, kdy se jedná především o získávání nových poznatků ohledně grafických programů a historických či současných vzorů v grafickém designu, tak i prakticky, kde jde o ověřování nových znalostí při řešení praktických úkolů. 

Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.

Počítačová grafika

Předmět Počítačová grafika se vyučuje v 1. a v 2. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. Obsah předmětu je významně propojen s předměty  Digitální fotografie a Kreativní komunikace, které se vyučují v 1. a 2. ročníku. Na Počítačovou grafiku navazuje ve třetím ročníku předmět dále Grafický design. Výuka je zaměřena jak teoreticky, tzn. získávání nových poznatků ohledně grafických programů a historických či současných vzorů v grafickém designu, tak i prakticky, tzn. ověřování nových znalostí v praktických úkolech. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací nebo projektovým vyučováním.

 

Obsah učiva v sobě pojí znalosti informačních technologii s rozvíjením estetického cítění. Žáci se zorientují v prostředí počítačové grafiky. Získají znalosti o práci s grafickými materiály v řadě grafických programů a způsobech efektivního propojení programů mezi sebou. Důraz je také kladen na dobrý přehled v oblasti současné vizuální kultury a komunikace.