Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Výtvarnictví a užitý designProgram (ŠVP)   Výtvarnictví a užitý design

Obor   Multimediální tvorba, 82-41-M/17

Délka a forma vzdělávání   čtyřleté denní

Charakteristika ŠVP   řešení propagačních akcí, zaměření na kresbu, mabu, fotografickou tvorbu, uměleckou a výtvarnou grafiku

Předmětová skladba   všeobecně vzdělávací, ekonomické a odborné předměty

Odborné předměty   Výtvarná tvorba, Technologie a modelování, Užitý design, Figurální kresba, Počítačová grafika, Dějiny umění, Digitální fotografie, Kreativní komunikace, Marketing a reklama, Psychologie a další


Výtvarná tvorba

Předmět Výtvarná tvorba se vyučuje od 1. do 4. ročníku. Obsah předmětu je významně propojen se všemi výtvarnými předměty, ve vyšším ročníku pak hlavně s předmětem Grafický design, Zkušenosti, které studenti získávají během studia, se v tomto předmětu propojují a využívají v jednom celku. Výuka je zaměřena teoreticky (řízené hovory na dané téma), ale hlavně prakticky, kdy jsou žáci vedeni k samostatné tvorbě na dané téma (propagační plakát, knižní úprava včetně obálky a propagačního plakátu, výstavnictví – viz návrh divadelních scén atd.). V rámci předmětu žáci sami ztvární reklamní produkt (leták, plakát, logo, piktogram atd.) pro určenou firmu.

Výuka kompozice, barvy, umístění textu, druhy písma a účinek na člověka směřuje k tomu, aby  si žáci rozvíjeli estetické cítění a znalosti různorodého vidění, kompozic, cit pro tvar, barvu, vyváženost v prostoru,  které dohromady vytvářejí kreativní komunikaci.

Grafický design

Předmět Grafický design se vyučuje ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 4 hodin týdně. Předmět vychází z předmětu Počítačová grafika a výtvarných předmětů Typografie, Kreativní komunikace a Výtvarná tvorba. Grafický design je pak ve vyšším ročníku úzce propojen s předmětem Výtvarná tvorba. Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.

Výuka je zaměřena jak teoreticky, kdy se jedná především o získávání nových poznatků ohledně grafických programů a historických či současných vzorů v grafickém designu, tak i prakticky, kde jde o ověřování nových znalostí při řešení praktických úkolů. 

Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.

Figurální kresba

Předmět Figurální kresba se vyučuje ve 3. ročníku. Obsah předmětu vychází z předmětu Výtvarná tvorba a Kreativní komunikace. Stejně jako u ostatních výtvarných předmětů je výuka zaměřena jak teoreticky, (získávání nových poznatků ohledně historie figurální kresby a vývoje kánonu lidského těla), tak zejména prakticky (ověřování nových znalostí při řešení praktických úkolů a při práci na studii jednotlivých částí těla).

Cílem předmětu je osvojení si poznatků z anatomie, kresebných postupů a jednotlivých kresebných technik potřebných pro kvalifikovaný výkon v oblasti studie lidské postavy a portrétu.

Žáci jsou vedeni ke kultivaci emočního prožívání, především prožívání a vnímání estetického hlediska spojeného se základní znalostí anatomie lidského těla a jeho proporcí v kresbě. Spolu s dalšími předměty přispívá k rozvoji kreativity a imaginace žáků a ke schopnosti zpětné reflexe v rámci své vlastní práce.