Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Filmová a animační tvorbaProgram (ŠVP)   Filmová a animační tvorba

Obor   Multimediální tvorba, 82-41-M/17

Délka a forma vzdělávání   čtyřleté denní

Charakteristika ŠVP   tvorba různých filmových a televizních žánrů s použitím moderních technologií, klasická i počítačová animace

Předmětová skladba   všeobecně vzdělávací, ekonomické a odborné předměty

Odborné předměty   Filmová tvorba, Animace, Grafický design, Počítačová grafika, Digitální fotografie, Kreativní komunikace, Dějiny umění, Základy filmové tvorby a další

Pokračovat ve čtení


Filmová a televizní tvorba

Předmět Filmová tvorba se vyučuje od 2. o 4. ročníku. Výuka probíhá v počítačových učebnách, které jsou plně vybaveny stanicemi se střihovým a zvukovým softwarem. Zde se propojuje scénáristický a realizační aspekt audiovizuální tvorby. Další výuka probíhá při praktickém natáčení s kamerou v exteriéru, při více kamerovém natáčení v trikovém atelieru, později i ve zvukové a obrazové režii.

Studenti se učí pracovat na jedné straně samostatně, rozvíjet svou představivost a schopnost strukturální koncepce v rámci filmového jazyka. Zároveň u řady cvičení tvoří malé kolektivy, které je obeznámí též s pracovními funkcemi ve filmovém štábu, a v nichž si ověří svou schopnost komunikace a týmové práce.

Předmět učí jazyk audiovizuální tvorby (scénář, kompozice záběru, střihová skladba, vztah obrazové a zvukové složky), technologické základy (záznam obrazu, zvuku, jejich střih a možné úpravy, ozvučení, otitulkování, obrazově-výtvarné postupy, zvukový mix).

Animace

Předmět Animace se vyučuje od 2. do 4. ročníku.  Výuka založená na praktických cvičeních v animačních programech je doplňována teoretickým výkladem principů, technologie a postupů v oblasti animace. Studentům jsou zadávány společná i individuální zadaní - témata pro realizaci animací.

Výuka je zaměřena na výrobu klasicky i počítačově animovaných filmů, zaměřuje se na specifika animace u různých technologií (kreslená, papírková, polo plastická, plastelínová, loutková a počítačová). Propojuje tvůrčí práci s audiovizuálními prostředky, především s videem, zvukovým záznamem a dalšími interaktivními formami.

Hlavním cílem předmětu  je seznámit studenty se základními animačními technikami, programy a principy animace, které posléze využijí v praktických cvičeních.

Obsahový okruh navazuje na grafické a výtvarné výukové programy vzdělávání a využívá znalostí z předmětů Počítačové grafiky. Důraz se klade na praktické, technické a obsahové zvládnutí přípravy a realizace animovaného filmu.

Grafický design

Předmět Grafický design se vyučuje ve 3. ročníku v rozsahu 4 hodin týdně. Předmět vychází z předmětu Počítačová grafika a výtvarných předmětů Typografie, Kreativní komunikace a Výtvarná tvorba. Grafický design je pak ve vyšším ročníku úzce propojen s předmětem Výtvarná tvorba. Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.

Výuka je zaměřena jak teoreticky, kdy se jedná především o získávání nových poznatků ohledně grafických programů a historických či současných vzorů v grafickém designu, tak i prakticky, kde jde o ověřování nových znalostí při řešení praktických úkolů. 

Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.