Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Aktuální výuka od 4. 1.-22. 1. 2021

Vážení studenti a pedagogové školy,

na základě informace MŠMT k provozu škol stanovuji provoz naší školy

od 4.1. do 22.1.2021 takto:

1) výuka ve všech ročnících bude probíhat distančním způsobem.

2) jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole po dohodě žáka s příslušným pedagogem. Konzultace může probíhat vždy pouze způsobem jeden žák a jeden pedagog.

Dohodu je možné sjednat telefonicky nebo e-mailem, přes Microsoft teams. Doporučuji zejména žákům maturitních ročníků.

3) přijímací talentové zkoušky řádně proběhnou stanoveným způsobem, prezenčně, od 4.1. do 8.1.2021.

4) všechny osoby pohybující se ve škole mají po celou dobu pobytu povinnost nosit ochranné roušky a dodržovat další stanovená hygienická opatření.

5) vstup cizích osob do školy není povolen.

 

 

V Praze dne 27.12.2020.

                                                                                                                      Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                                           ředitel školy