Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Den otevřených dveří a přijímačky nanečisto (14. 1.)

 

Dne 14. 1. 2020 se uskuteční na naší škole den otevřených dveří a zároveň v tento den budou probíhat přijímačky nanečisto.

Přijímačky nanečisto

U přijímaček nanečisto je nutné si s dostatečným předstihem v sekretariátu školy (tel.: 267 915 120) domluvit čas pohovoru a dostavit se v určený čas do školy.

Na tento přijímací pohovor "nanečisto" je potřeba, aby si zájemci o studium přinesli ukázky své dosavadní tvorby. Zadaná témata a další požadavky na vlastní tvorbu najdete na našem webu - Pro uchazeče Kritéria.

 

Den otevřených dveří

Vzhledem k situaci budou informace a letáky předávány před budovou školy. Na některé prostory uvnitř objektu školy je možno se podívat prostřednictvím virtuální prohlídky školy nebo videa o škole. Vše najdete na našem webu: Pro uchazeče.