Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Osnova písemné obhajoby z FLM a ANM


                             

                                Osnova písemné obhajoby k práci z Filmové tvorby

 
Rozsah 

Jedna normostrana

 
Obsah
 1.           Ideový záměr práce 
 1.1          Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                 (proč jsem si téma zvolil)

1.2          Rozepsaný a vysvětlený záměr

                (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)

 

2.            Technologická explikace

                (jaké technické a výrazové prostředky byly nebo měly být nejlépe požity)

2.1           Kamera a zvuková technika

2.2          Světla, objektivy

2.3          Software na střih

2.4          Kostýmy, rekvizity apod.

 

3.            Realizační postup
3.1          Námět a scénář

3.2          Příprava natáčení a vlastní natáčení

                (volba lokace, volba herců; u dokumentu výběr respondentů „bude hovořeno“)

3.3          Střih

3.4          Postprodukce

3.5          Triky, titulky, hudba

 
4.            Vlastní zhodnocení

4.1          Dosažení zvoleného záměru

4.2          Nové zkušenosti získané realizací této práce

 

 

 

 

                               Osnova písemné obhajoby k práci z Animace

 
Rozsah 

Jedna normostrana

 

Obsah

1.            Ideový záměr práce      

1.1          Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                (proč jsem si téma zvolil)

1.2          Rozepsaný a vysvětlený záměr

                (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)

 
2.            Technologická explikace

                (jaké technické a výrazové prostředky byly nebo měly být nejlépe požity)

2.1          Kamera a zvuková technika

2.2          Světla, objektivy

2.3           Software na střih

2.4           Kostýmy, rekvizity apod.

 
3.            Realizační postup
 3.1         Námět a scénář

3.2          Příprava natáčení a vlastní natáčení

                (volba lokace, volba herců; u dokumentu výběr respondentů „bude hovořeno“)

3.3          Střih

3.4          Postprodukce

3.5          Triky, titulky, hudba

 
 4.           Vlastní zhodnocení

4.1          Dosažení zvoleného záměru

4.2          Nové zkušenosti získané realizací této práce