Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Výtvarnictví a užitý design


 

 

TÉMATA  MATURITNÍ  PRÁCE  VČETNĚ  PŘÍLOHY  K  ZADÁNÍ

                                                                                           MZ 2023

 

          1. Interaktivní kniha

Specifikace

Grafické zpracování knihy a řemeslné vypracování kreativní vazby, které musí komunikovat s obsahem knihy a potenciálnímu čtenáři obsah napovídat. Součástí řešení je i propagace knihy

Součásti zadání

- kreativní nebo interaktivní prvky na vazbě

- výroba vazby

- min. 6 plnostránkových ilustrací s interaktivními prvky

- min. 6 interaktivních prvků

- maketa knihy 1:1

- grafické řešení - typografie a sazba

- plakát na uvedení knihy, min. A2(tisk 120/160 g/m2)

- písemná obhajoba – velký důraz

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

          2. Design počítačové hry

Specifikace

Vytvořte design počítačové hry. Vytvořte soudržný grafický styl hry. Design hry je doplněn o propagační materiály. Součásti propojuje jednotící prvek – logo hry.

Součásti zadání (počítačová hra)

- design hlavních postav – 2D skeče a návrhy postav v charakteristickém výrazu a pohybu, nebo 3D návrhy postav

- design herního prostředí – úvodní menu, načítací obrazovka, záběr ze hry

- logo hry, jednotný vizuální systém

- obal na nosič hry s potiskem

- plakát pro uvedení hry na trh, min. A2 (tisk 120/160 g/m2)

- písemná obhajoba – velký důraz

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

          3. Nefigurativní prvek v konkrétním prostředí

Specifikace

Vytvořte volný umělecký objekt libovolnou technikou, který bude zasazen do konkrétního prostředí

Součásti zadání

- volný umělecký objekt 1:1 nebo v přehledném měřítku (min. 1:5)

- výběr vhodně zvoleného prostředí / prostoru

- počítačová vizualizace objektu v prostředí

- merchandising – 3 předměty

- plakát min. A2 na vernisáž objektu (tisk 120/160 g/m2)

písemná obhajoba – velký důraz

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

          4. Autorský komiks         

Specifikace
Vytvořte autorský komiks v českém jazyce a návrh na propagační kampaň, která bude komunikovat s obsahem komiksu. Užijte vlastní příběh nebo převzatý příběh, který nebyl formou komiksu ještě zpracován.

Součásti zadání

- obsah komiksu – min. 6 stránek příběhu, min. 6 políček komiksu na stránce

- design přebalu

- grafika stránky, typologie textů, sazba

- 3D maskot, propagující komiks

- merchandising – 3 předměty

písemná obhajoba – velký důraz

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

          5. Užitý design výrobku

Specifikace

Vytvořte design výrobku v materiálu nebo 3D tisk – například hračka, nábytek (pro děti či dospělé), piknik set, kolekci šperků, brýle, oděvní kolekce, váza v souvislostech a pod. Propojení všech součástí zadání jednotícím prvkem, jímž je logo výrobku/firmy.

Součásti zadání

- vlastní výrobek ze zvoleného materiálu, nebo reálná maketa

- model (např. 3D tisk)

- reklamní foto nebo 2D či 3D počítačová vizualizace

- plakát min. A/2, propagující výrobek (tisk 120/160 g/m2)

písemná obhajoba – velký důraz

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

          6. Propagace objektu

             (obchod, restaurace, kavárna, kulturní zařízení, ...)

Specifikace

Vytvořte design prostorového řešení konkrétního podniku  (např.: kavárny, restaurace, květinářství, hračkářství, lahůdek, kulturního zařízení, apod.) ve vazbě na exteriér / přírodu.

Součásti zadání

- soupis požadavků s konkrétním zadavatelem / majitelem

- model objektu v M 1:5

- použijte tematické prvky – propriety, které zadavatel prezentuje M 1:1

- osvětlení – jak funguje objekt ve dne a jak s promění v noci)

- perspektivní zobrazení

- reklamní fotografie, propagující objekt

- plakát na otevření propagovaného objektu min. A/2 (tisk 120/160 g/m2)

písemná obhajoba – velký důraz

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

          7. Malba a její užití v designu výrobků

Specifikace

vytvořte cyklus nejméně pěti obrazů, které budou vyjadřovat příběh, myšlenkovou návaznost. Vyberte charakteristický detail / soubor detailů, který bude aplikován formou tištěné reprodukce na propagačním / užitkovém předmětu jako svébytný dekor. Dekor bude stylizovaný do zjednodušené grafické podoby  (inspirace cyklů: Chagall, Mucha, Toyen, Pivovarov)

Součásti zadání

- cyklus 5 obrazů, olej/akryl na plátně nebo pastel na přírodním papíře, nebo kombinovaná technika. Minimální formát A2 nebo netradiční formát podobného rozměru.

- užití obrazu na propagačním / užitkovém předmětu (reprodukce a stylizace fragmentu/fragmentů obrazu)

- skici postupu stylizace

- plakát pro výstavu min. A/2 (tisk 120/160 g/m2)

příklady výrobků:

- tapeta nebo balicí papír

- tisk na porcelán/sklo,...

- tisk na textil – šátek/polštář/taška,…

- vitráž

- fotografie užitkových předmětů

písemná obhajoba – velký důraz

Příloha

     Dokumentace pracovního procesu

Zachycuje vývoj práce od prvních nápadů, dokumentuje proces – velice důležité pro hodnocení. Obsahuje inspirační zdroje, kresby návrhů, skici, vizualizace, malby nebo fotografie pracovních modelů atd. V závěru je prezentována fotodokumentace výsledné podoby díla.

     Portfolio

Osobní portfolio prací z období studia.

 

 

 

OSNOVA PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ OBHAJOBY

             (její formální podoba)

 

Titulní strana

          MATURITNÍ PRÁCE – UŽITÝ DESIGN

          STŘEDNÍ ŠKOLA MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY - EDUSO

          JMÉNO PŘÍJMENÍ

          ZVOLENÉ TÉMA / NÁZEV PRÁCE

          (konkrétního projektu, předmětu)

           VEDOUCÍ MATURITNÍ PRÁCE: TITUL. JMÉNO PŘÍJMENÍ

           2022 / 2023

Jednotlivé body písemné obhajoby

- podrobné popsání záměru a postupu (proč jsem si vybral/a konkrétní téma a jak chci záměr realizovat)

- podrobný plán/harmonogram realizace a popis jeho plnění, vzniklé překážky a jejich řešení

- popis přípravných fází, variant řešení, výběr a popis konkrétního řešení

- co dospělo k realizaci, jaký je odklon od původního záměru, pokud nastal

- popis spolupráce s vedoucím pedagogem, s konzultanty a s pedagogy podpůrných předmětů

- popis realizace a spolupráce s realizačními podporami (externí odborně-řemeslná pracoviště a pod)

- vlastní zhodnocení procesu tvorby i konkrétního výsledku

Konec obhajoby

„Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně“, podpis a datum

 

Rozsah písemné obhajoby

Minimálně 2 normostrany psaného textu, formát A/4, velikost písma 12 pt. Písemná obhajoba bude spojena s „přílohou“ – dokumentací pracovního procesu tak, že jednotlivé body osnovy budou ilustrovány dokumentačními záznamy (kresbami, fotografiemi,…)

Do hodnocení bude zahrnuto i grafické zpracování a způsob adjustace/vazby písemné obhajoby.