Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Odborné předměty (Art management a produkce)


 

 

Rozložení učiva

Struktura obsahu učiva zahrnuje všeobecné vzdělávací předměty i odborně profilující předměty.

V nižších ročnících jsou předměty koncipovány tak, aby žáci zvládli základní výtvarné dovednosti a techniky a přitom se rozvíjela jejich estetická tvořivost. Získané znalosti si pak žáci ověřují během práce na nejrůznějších kompozičních cvičeních, které jsou v jednotlivých předmětech zadávány.

 

Zaměření studia

Specifická odborná příprava absolventa spočívá v seznámení se základními pojmy z oblasti sociální a mediální komunikace, produkce, práva, managementu, ekonomiky, marketingu a reklamy. Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena na tvůrčí práci při zpracování různých projektů a na získávání a rozvoj znalostí a dovedností souvisejících přímo se studovaným oborem a jeho zaměřením. V průběhu vzdělávání se klade důraz i na rozvíjení estetického cítění a na uplatnění individuálních kreativních schopností, které jsou nezbytné pro realizaci těchto projektů. Ve spojení s dalšími předměty získávají žáci také kulturně-historický přehled důležitý pro jejich profesionální orientaci.

 

Odborné předměty (počet týdenních hodin)

     

                                                                   A) Profilové předměty

předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

3

3

8

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Mediální komunikace

2

 

2

 

4

Produkce

2

2

4

4

12

Obchodní právo

 

 

 

2

2

 

                                                                       B) Ekonomické předměty

předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Podniková ekonomika

5

4

2

2

13

Ekonomické projekty

    3   3

Management

 

 

2

 

2

Marketing a reklama

 

 

2

2

4