Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Uplatnění absolventa (Výtvarnictví a užitý design)


 

Široká možnost uplatnění

Znalosti práva a reklamy, ekonomie, marketingu, ale hlavně jejich propojení s dobrými znalostmi z grafiky, designu a propagační tvorby umožňují vychovávat vysoce kvalifikované žáky, kteří jsou schopni se uplatnit v praxi. 

 

Reklama, užitá grafika

Absolvent oboru je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy, kde se může jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, webdesign, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé redakční práce apod.

Příslušné činnosti pak může vykonávat buď samostatně, nebo jako designér a realizátor v ateliérech, dílnách a provozech, zabývajících se výrobou různých předmětů, v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích, v polygrafických firmách apod.

Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné tvorby a výroby.

 

Podnikání a marketing

Studenti jsou dále připravováni vzhledem k absolvování základních ekonomických předmětů i pro oblast podnikání nebo práci v marketingových odděleních nejrůznějších firem či k jakékoliv činnosti v obchodně ekonomické oblasti.

 

Vysoké školy

Studenti mohou pokračovat ve studiu na poměrně široké škále státních nebo soukromých vysokých škol zabývajících se studovaným zaměřením, a to včetně škol uměleckých.