Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Zařazení do oboru (Výtvarnictví a užitý design)


 

Zařazení do oboru

Vzdělávací program Výtvarnictví a užitý design patří mezi vzdělávací programy, které jsou zařazeny

pod obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba.

Od školního roku 2018/19 nahradí (první ročník) vzdělávací program Výtvarnictví a grafický design.

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky, denní forma vzdělávání

 

Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podmínky přijetí

Úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru - talentových zkoušek (viz Pro uchazeče)

 

Profilová část maturitní zkoušky

Tři povinné zkoušky: dvě ústní zkoušky a jedna zkouška konaná formou maturitní práce a její obhajoby

 

1.

práce z odborných předmětů

maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

2.

ústní zkouškaodborných předmětů

Výtvarnictví a užitý design

3.

ústní zkouškadějin umění

Dějiny umění