Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Zařazení do oboru (Fotografie a média)


Zařazení do oboru

Vzdělávací program Fotografie a média patří mezi vzdělávací programy, které jsou zařazeny

pod obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky, denní forma vzdělávání

 

Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podmínky přijetí

Úspěšné zvládnutí talentové zkoušky (viz Pro uchazeče)

 

Profilová část maturitní zkoušky

Tři povinné zkoušky: dvě ústní zkoušky a jedna zkouška konaná formou maturitní práce a její obhajoby

 

1.

práce z odborných předmětů

maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

2.

ústní zkouška z odborných předmětů

Fotografie a média

3.

ústní zkouška z dějin umění

Dějiny umění