Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Uplatnění absolventa (Filmová a animační tvorba)


Široká možnost uplatnění
Znalosti a dovednosti z digitální fotografie, kreativní komunikace, kompozice a kresby a dalších výtvarných předmětů, ale hlavně jejich propojení s dobrými znalostmi z animace a grafiky, filmové tvorby nebo grafického designu, umožňují vychovávat vysoce kvalifikované žáky, kteří jsou schopni se uplatnit v praxi. 

 

Reklama, redakční činnost

Absolventi se zaměřením na animaci a multimédia mají dobrý přehled o moderních technologiích používaných v současné době v reklamní sféře a oblasti audiovizuální postprodukce.  Mohou se tedy uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentací apod.

 

Film, televize

Možnými uplatněními absolventů jsou grafik, pomocný kameraman, specialista primárního videozáznamu, snímač triků, režisér, asistent režie, inspicient, zvukař, mistr zvuku, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník atd.

 

Podnikání a marketing

Dále jsou žáci připravováni vzhledem k absolvování základních ekonomických předmětů i pro oblast podnikání nebo práci v marketingových odděleních nejrůznějších firem či k jakékoliv činnosti v obchodně ekonomické oblasti.

 

Vysoké školy

Žáci mohou také pokračovat ve studiu na poměrně široké škále státních nebo soukromých vysokých škol zabývajících se studovaným zaměřením, a to včetně škol uměleckých.