Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Portfolio ve 2. r.


Obsah
Obsahem portfolia musí tvořit nejméně 20 vlastních prací z oborů kresba, modelování, typografie, počítačová grafika a fotografie.

Musí obsahovat  vlastní práce, z čehož více než 70% musí tvořit práce zhotovené ve škole (individuální dohoda s vyučujícím odborného předmětu je možná; u  osobních prací musí být možnost dodat zdrojové soubory).

Každá práce musí mít popisek, který specifikuje název, téma, techniku, rok zhotovení.

 

Forma odevzdání
Výsledkem musí být barevné portfolio (může být zhotoveno v libovolném programu), které bude odevzdáno vyučujícímu odborného předmětu v elektronické podobě (CD).
Vyučující pak uloží odevzdanou složku prací do externí paměti v příslušném odborném předmětu.

 

Požadavky
Součástí portfolia je i zpracování přední strany. Titulní strana musí obsahovat jméno. Zřetelně musí být vyznačen název školy.

Je žádoucí, aby portfolio obsahovalo co nejvíce různých stylů a technik. Z každého odborného předmětu se v portfoliu musí objevit minimálně 3 práce.
 

Hodnocení
Hodnocení portfolia je komisionální.

Pro posouzení je důležité jak celkové zpracování portfolia, tak kvalita prezentovaných prací (forma i obsah).
Žák, který odevzdá portfolio po stanoveném termínu, nebude mít uzavřen 2. ročník v příslušném odborném předmětu. 

 

Poznámka
Každý žák by si měl vlastní portfolio uložit do své externí paměti k dalšímu využití. Portfolio totiž neslouží jen k hodnocení žáka ve 2. ročníku a k ukázce jeho schopností a dovedností, ale může sloužit i jako základ tvorby portfolia ve 4. ročníku.