1.            Sledovat web školy;  

                zaměřit se na obory, práce studentů, organizaci studia apod.

2.            Pracovat na vlastní tvorbě (průběžně si připravovat práce pro přijímací pohovor)

3.            Dostavit se na den otevřených dveří

4.            Domluvit si čas a absolvovat „přijímačky nanečisto“

5.            Podat si přihlášku ke studiu

6.            Zúčastnit se přijímacího pohovoru dle pokynů sekretariátu školy

7.            Odevzdat na sekretariátu školy zápisový lístek

8.            Podepsat smlouvu se zřizovatelem školy (v případě nezletilých žáků zákonný zástupce