Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Pravidla při výuce fotografie

 

Paměťová karta

Každý student je povinen mít na všech vyučovacích hodinách u sebe paměťovou kartu typu SD, resp. SDHC s doporučenou kapacitou min. 4 GB, a to bez ohledu na předpokládaný plán výuky. Abychom předešli problémům se zapomínáním této pomůcky, má student možnost si kartu uschovat v kabinetě vyučujících ve své složce příslušného šanonu.

V případě, že student nebude mít na hodině k dispozici vlastní paměťovou kartu, nebude moci samostatně pracovat, což se projeví v jeho hodnocení (není možné využívat jednu kartu více studenty z důvodu sporného autorství odevzdaných prací).

 

Nepřítomnost žáka
V případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka v hodinách DIF je nezbytné, aby si probranou látku doplnil. Lze využít konzultačních hodin nebo potřebné informace získat z jakékoli příručky pro začínající fotografy. Týká se to zejména nastavení manuálního režimu fotoaparátu:

 

nastavení

času

 

clony

 

ISO

vyvážení

bílé barvy (WB)

 

formátu uložení snímku (RAW, JPG)

 

ohniskové vzdálenosti objektivu

 

světelnosti objektivu

 

Odevzdání prací

Podmínkou klasifikace je včasné odevzdání prací, ke kterému jsou žáci průběžně vyzýváni, a prokázání základních znalostí ovládání programu Adobe Photoshop.

 

Docházka

V případě, že žák zamešká více než 70 % vyučovacích hodin, nebude možné jej klasifikovat a vykoná komisionální zkoušku (opatření vedení školy pro všechny předměty).

 

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Vzhledem k povaze předmětu digitální fotografie na naší škole je možná flexibilita doby výuky. Výuka často probíhá v exteriéru, mnohdy vzdálenému objektu školy. Může dojít k tomu, že se výuka odchýlí +/- 20 minut od školního rozvrhu (absence přestávky, potřeba dokončení práce, návštěva výstavy apod.). V situaci, kdy hodina skončí poblíž bydliště studenta nebo výhodného dopravního spojení, je možné s písemným souhlasem rodiče studenta uvolnit a od tohoto okamžiku za něj škola již nepřebírá zodpovědnost.