Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

VUD - seznam přijatých uchazečů

 

 

vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82–41–M/17 Multimediální tvorba

 

                                                                                                                                                                               Zveřejněno dne 6. 2. 2022

pořadí

ID uchazeče

 body

     

1.

MPT/585/2022

100

2.

MPT/629/2022

100

3.

MPT/648/2022

98

4.

MPT/551/2022

97

5.

MPT/660/2022

96

6.

MPT/677/2022

95

7.

MPT/698/2022

94

8.

MPT/681/2022

94

9.

MPT/635/2022

94

10.

MPT/605/2022

93

11.

MPT/838/2022

91

12.

MPT/806/2022

90

13.

MPT/647/2022

90

14.

MPT/597/2022

90

15.

MPT/588/2022

89

16.

MPT/700/2022

89

17.

MPT/675/2022

87

18.

MPT/686/2022

87

19.

MPT/775/2022

86

20.

MPT/622/2022

84

21.

MPT/567/2022

84

22.

MPT/789/2022

84

23.

MPT/708/2022

84

24.

MPT/795/2022

84

25.

MPT/619/2022

83

26.

MPT/688/2022

83

 

Minimální počet bodů 

Na základě výsledků přijímací zkoušky byli přijati uchazeči, kteří získali 83 a více bodů.

Minimální počet bodů pro přijetí je 60.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Poznámka

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

Další informace naleznete na našem webu WWW.EDUSO.CZ (Pro uchazeče – Kritéria – VUD).