Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Zveřejnění výsledků talentové zkoušky (MUL)

 

                                  

Pořadí uchazeče         

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje výsledek talentové zkoušky.

 

Vyhodnocení talentové zkoušky

V rámci přijímacího řízení proběhne talentová zkouška (hodnocení vlastní tvorby uchazeče). Bezprostředně po talentové zkoušce dojde k pohovoru, který bude zaměřen na znalosti uchazeče z kulturně společenského prostředí.

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (I. část) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. 1. 2024. 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná. 

 

Vzhledem k novele školského zákona, která platí od 1. 1. 2024, bude u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí rozhodnuto později v nově vzniklém systému DIPSY dne 15. 5. 2024, neboť se budou přihlášky do oborů s talentovou zkouškou doplňovat i o přihlášky podávané k 20. 2. 2024.

O přijetí i do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tak bude rozhodnuto ve stejný okamžik, jako do ostatních oborů vzdělání.

 

Odevzdávání zápisových lístků je zrušeno a zároveň se nebude uchazečům posílat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Uchazeči v novém systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. Systém zároveň bude přiřazovat uchazeče na základě jejich prioritizace ke konkrétním středním školám.

 

Vzhledem ke změnám legislativy lze očekávat průběžné změny. Aktualizované informace získáte na stránkách MŠMT nebo na www.prihlaskanastredni.cz.

 

Možnost nahlédnout do spisu

Možnost nahlédnout do spisu dle § 38 a vyjádřit se k podkladům dle § 36 Správního řádu je stanovena na den 22. 1. 2024 od 9.00 – 12:00 a od 13.00 – 15:30 po předchozí domluvě na telefonním čísle 267 915 120.