Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Přednosti školy


 

 

MODERNÍ 

Moderní škola s velkou zahradou blízko stanice metra Háje

UPLATNĚNÍ

Široká možnost uplatnění absolventů na trhu práce

ATMOSFÉRA

Přátelská a tvůrčí atmosféra

ÚSPĚŠNOST NA VŠ

Velká úspěšnost při přijetí na vysoké školy

PROGRAMY

Nabídka atraktivních vzdělávacích programů

VYBAVENÍ

Profesionální vybavení odborných učeben, které je každoročně inovováno

UČITELÉ

Kvalitní 100% aprobovaný pedagogický sbor

PŘÍSTUP

Individuální přístup ke studentům

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY

Účast v mezinárodních studijních programech Erasmus

MOTIVAČNÍ 

Motivační školné dle dosažených studijních výsledků

JAZYKY

Široká nabídka cizích jazyků

SPOLUPRÁCE

Spolupráce s dalšími školami, neziskovými organizacemi a výrobními podniky