Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Termíny přijímacího řízení

 

 

vzdělávací program

Filmová a animační tvorba

 

Fotografie a média

 

Výtvarnictví a užitý design

 

obor

82–41–M /17 Multimediální tvorba

přijímací řízení na školní rok

2024 / 2025

 

30. 9. 2023

zveřejnění kritérií talentové zkoušky

20. 10. 2023

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

30. 11. 2023

uzávěrka přihlášek k talentové zkoušce

3. – 11. 1. 2024

talentové zkoušky (přijímací pohovory)

17. 1. 2024

náhradní termín talentové zkoušky

do 20. 1. 2024

zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky

22. 1. 2024

možnost nahlédnutí do spisů pro přijaté i nepřijaté uchazeče

5. 2. 2024

zveřejnění výsledků přijímacího řízení včetně vydání rozhodnutí o nepřijetí

do 3 dnů

od převzetí rozhodnutí odvolání proti nepřijetí

6. – 20. 2. 2024

odevzdání zápisového lístku