vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82–41–M/17 Multimediální tvorba

                                         

Zveřejněno dne 5. 2. 2021

 

poř.

ID uchazeče

body

     

1.

MPT/740/2020

99

2.

MPT/694/2020

99

3.

MPT/728/2020

99

4.

MPT/738/2020

98

5.

MPT/735/2020

97

6.

MPT/739/2020

97

7.

MPT/705/2020

97

8.

MPT/732/2020

96

9.

MPT/760/2020

96

10.

MPT/749/2020

96

11.

MPT/818/2020

96

12.

MPT/703/2020

95

13.

MPT/797/2020

94

14.

MPT/715/2020

94

15.

MPT/785/2020

94

16.

MPT/823/2020

91

17.

MPT/782/2020

90

18.

MPT/790/2020

90

19.

MPT/793/2020

90

20.

MPT/679/2020

86

21.

MPT/800/2020

83

22.

MPT/769/2020

83

23.

MPT/826/2020

82

24.

MPT/698/2020

82

25.

MPT/824/2020

81

 

Minimální počet bodů 

Na základě výsledků přijímací zkoušky byli přijati uchazeči, kteří získali 81 a více bodů.

Minimální počet bodů pro přijetí je 70.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Poznámka

Další informace naleznete na našem webu WWW.EDUSO.CZ (Pro uchazeče – Kritéria – VUD).