Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

doufám, že jste prožili hezké vánoční svátky a dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co nás ve škole v nejbližší době čeká.

            Bohužel vidíme, že na začátku roku 2021 se přes všechna opatření a přání epidemiologická situace nelepší. Zatím víme, že na základě opatření MŠMT bude první týden po školních zimních prázdninách, tedy od 4. do 28. ledna 2021 pokračovat on-line výuka a to ve všech ročnících. Ani praktická výuka nemůže být zatím ve škole obnovena. Určitým světlým bodem je možnost individuálních konzultací ve škole, ty však musí probíhat vždy jen mezi pedagogem a jedním žákem. Ale i tak bych doporučoval tuto možnost maximálně využívat, zejména u maturitních ročníků a nejen u nich. Doufám, že se epidemiologická situace zlepší natolik, abychom mohli řádně ukončit hodnocení prvního pololetí a zejména se řádně připravit na maturitní zkoušky v květnu 2021.

Od 4. do 8. ledna 2021 se budou konat přijímací talentové zkoušky a to podle stanovených kriterií a časových rozpisů na školní vzdělávací programy Filmová a animační tvorba, Fotografie a média i Výtvarnictví a užitý design. Podle přihlášek a výsledků zkoušek „nanečisto“, které probíhaly na podzim se zdá, že se opět přihlásili kvalitní uchazeči o přijetí. Nepochybuji o tom, že přijímací komise objektivně vybere nejlepší uchazeče s ohledem na talentové předpoklady, dosažené výsledky na ZŠ i podle dosud projeveného zájmu o vzdělávání na naší škole.

Čekat nás budou také přijímací zkoušky na ekonomické školní vzdělávací programy, tj. Art management a produkce a Počítačová grafika a animace. K jejich přípravě mohou uchazeči ještě využít zkoušek „nanečisto“, které budou 14.1., 2.2. a 16.2.2021. Přihlášky je nutné odevzdat do 1.3.2021, vlastní přijímací řízení pak bude v dubnu 2021. Věřím, že i toto přijímací řízení proběhne úspěšně. Na nové žáky se těšíme.

            Děkuji všem našim studentům, pedagogům i ostatním zaměstnancům za projevené velké studijní a pracovní úsilí ve snaze po splnění studijních a pracovních úkolů i za mimořádně nepříznivých podmínek.

            Dovolte mi závěrem, abych do nového roku nám všem v této nelehké době popřál hodně zdraví, štěstí ale i sil a pevných nervů!

 

                                               Zdraví Vás Váš                        Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                     ředitel školy

 

V Praze dne 1. 1. 2021.