vzdělávací program

Filmová a animační tvorba

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

 

Výsledky talentových zkoušek včetně zkoušek konaných v náhradním termínu (19. 1.)

 

poř.

ID žáka

body

 

 

 

1.

MPT/709/2020

93

2.

MPT/686/2020

93

3.

MPT/814/2020

91

4.

MPT/829/2020

90

5.

MPT/742/2020

90

6.

MPT/753/2020

89

7.

MPT/831/2020

88

8.

MPT/615/2020

84

9.

MPT/741/2020   

83

10.

MPT/700/2020

82

11.

MPT/726/2020

82

12.

MPT/714/2020

81

13.

MPT/845/2020

81

14.

MPT/680/2020

80

15.

MPT/846/2020   

80

16.

MPT/744/2020

80

17.

MPT/704/2020

80

18.

MPT/798/2020

80

19.

MPT/725/2020

80

20.

MPT/803/2020

80

21.

MPT/847/2020

80

22.

MPT/731/2020

78

23.

MPT/789/2020

76

24.

MPT/836/2020

75

25.

MPT/796/2020

75

26.

MPT/761/2020

75

27.

MPT/722/2020

74

28.

MPT/730/2020

72

29.

MPT/820/2020

72

30.

MPT/675/2020

72

31.

MPT/778/2020

71

32.

MPT/830/2020

71

33.

MPT/780/2020

71

34.

MPT/805/2020

70

35.

MPT/791/2020

70

36.

MPT/841/2020

68

37.

MPT/792/2020

66

38.

MPT/681/2020

65

39.

MPT/812/2020

64

40.

MPT/743/2020

63

41.

MPT/762/2020

61

42.

MPT/783/2020

60

43.

MPT/763/2020

57

44.

MPT/817/2020

56

45.

MPT/673/2020

56

46.

MPT/807/2020

51

47.

MPT/788/2020

38

48.

MPT/759/2020

33

49.

MPT/745/2020

31

50.

MPT/840/2020

8

51.

MPT/683/2020

0

52.

MPT/748/2020

0

53.

MPT/687/2020

0

54.

MPT/787/2020

0

55.

MPT/801/2020

0

56.

MPT/784/2020

0

57.

MPT/848/2020

0

58.

MPT/770/2020

0

 

 

 

Poznámka:

Sdělení o výsledku talentové zkoušky není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn až 5. 2. 2021.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Harmonogram:

4. – 8. 1.

1. kolo talentových zkoušek

11. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

19. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

Minimální počet bodů pro přijetí             

70

 

Počet přijímaných uchazečů:

25