Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.

Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.

Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu.

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. V takovém případě žák losuje znovu.