Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Hodnocení maturitní zkoušky

 

 

 

7.1          Společná část

Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Didaktické testy se hodnotí slovně (uspěl …) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

 

7.2          Profilová část

Způsob hodnocení navrhuje ŘŠ a nejpozději před začátkem první zkoušky schvaluje maturitní komise.

U zkoušky z ČJL a z cizího jazyka by mělo tvořit hodnocení z písemné práce 40 % a hodnocení z ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení předmětu. 

V protokolu zkoušky z cizího jazyka se u žáka, který si nahradil zkoušku, uvádí místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“.