Termíny přihlašování k MZ se nemění (do 30. 11.). Škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky (5 dnů od předání údajů Centru), tj. nejpozději do 15. 12. (jarní MZ) nebo do 30. 6.(podzimní MZ).

Nepožaduje se, aby žák svým podpisem stvrzoval správnost údajů uvedených ve výpisu.