Termíny přihlašování k jarní části MZ je do 30. 11.. Škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky (5 dnů od předání údajů Centru), tj. nejpozději do 15. 12. (jarní MZ) nebo do 30. 6.(podzimní MZ).