Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Počítačová grafika a animace

 

                                                                   OTÁZKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE

 

 

1.         Historie animovaného filmu ve světě

Předanimační techniky (optické hračky, camera obscura apod.

Zakladatelé animovaného filmu.

Rozvoj animačních studií (USA, Evropa, Japonsko).


2.         Historie českého animovaného filmu
Průkopníci české animace.

Rozvoj lokálních studií (Praha, Zlín, …)

Specifika českého loutkového a kresleného filmu.

Animovaná tvorba pro děti.
 

3.         České a světové osobnosti animovaného filmu, významná studia
Nejdůležitější osobnosti, které ovlivnili filmový průmysl v oboru animovaného filmu.

Současná scéna a tendence animovaného filmu.

Animační studia ve světě (Evropa, USA, Asie).

 

4.         Postup přípravy a realizace animovaného filmu
Srovnání počítačové a klasické animace.

Porovnání přípravy animovaného filmu na základě použité techniky.

Postup realizace animovaného filmu (od animatiku po postprodukci).

Současné možnosti využití animace (dokumentární simulace, triky, reklamy atd.)

 

5.         Loutkový film-klasický a 3D
Základní principy a specifikace techniky klasického loutkového filmu.

Porovnání realizace animovaného filmu z pohledu historie a současnosti.

Významné osobnosti loutkového animovaného filmu a jejich tvorba.

Animační softwary využívané pro klasickou a CG animaci.

 

6.         Stopmotion animace-animace objektu

Základní principy a specifikace techniky Stop-motion.

Porovnání realizace animovaného filmu z pohledu historie a současnosti.

Netradiční materiály využívané v technice stop motion.

Animační softwary využívané pro stop motion animaci.


7.         Kreslený film
Základní principy a specifikace techniky kresleného filmu.

Porovnání realizace animovaného filmu z pohledu historie a současnosti.

Významné osobnosti kresleného animovaného filmu a jejich tvorba.

Animační 2D softwary.
 

8.         Základní animační principy v kreslené animaci
Základní principy a specifikace techniky animovaného filmu.

Disneyho principy animace.

Praktické ukázky, na kterých jsou vidět základní principy animace.

 

9.         Programy a grafické formáty

Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití).

Barevné režimy: RGB, CMYK (definice, rozdíly, využití).

Adobe Photoshop,  Illustrator,  Indesign,  Premiere, Cinema 4D.

PSD, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, TIFF, AI, EPS, C4D, OBJ, FBX (definice, vlastnosti a využití).

Import / export a spolupráce mezi programy.

 

10.       Předtisková příprava a propagace, logo a corporate identity 

Propagace, charakterizace, historie.

Tvorba a druhy propagačních prostředků (plakát, billboard, leták, katalog, …).

Logo a značka, corporate design, grafický manuál.

Využití programů Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign.

Formáty pro export a rozlišení tiskového dokumentu. 

Základy pre-pressu tisk (barevné režimy, barevné profily, formáty dokumentů, tiskové značky, spadávka).     

                                 

11.       Adobe Photoshop 1 – základní přehled možností programu

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Orientace v pracovním prostředí programu Adobe Photoshop, možnosti nastavení pracovní plochy.

Nástroje (práce s nimi a jejich možnosti, výběr nástroje s ohledem na zadání).

Klávesové zkratky. Filtry a jejich využití.

Transformace (libovolná, perspektiva, pokřivení).

Práce s grafickým tabletem.

 

12.       Adobe Photoshop 2 - vrstvy, selekce, masky

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Typy vrstev (rastrové, textové, vrstvy tvaru a práce s nimi).

Nástroje na tvorbu selekcí a práce s nimi. Úprava výběru.

Typy masek, tvorba masek a využití, filtry (ukázky).

 

13.       Adobe Photoshop 3 – základní práce s fotografií a retuš

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Použití štětce (druhy a možnosti), vytvoření bruche.

Práce s fotografií v Adobe Photoshop. Ořez. Barevné korekce, vyvážení bílé.

Nástroje k úpravě kontrastu a jasu – práce s histogramem.

Úrovně a křivky. Vrstvy úprav. Automatické úpravy.

Principy a možnosti zostření. Nástroje sloužící k retuši fotografií.

 

14.       Adobe Illustrator 1 – nástroje pro kresbu a malbu

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Orientace v pracovním prostředí, nastavení pracovní plochy (orientace, formáty, barevný režim).

Nástroje pro výběr, nástroje pro kresbu (pero a editace bodů, segment čáry, oblouk, spirála atd.), nástroje pro malbu (štětec).

 

15.       Adobe Illustrator 2 - transformace, textové nástroje, přesné tvary a   měření

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové /bitmapové/ grafiky, využití programu).

Transformace (nástroje pro změnu tvaru, velikost dle procent, zrcadlení, rotace se změnou bodu otáčení).

Galerie textových nástrojů (text, textové pole, text v ploše a na cestě).

Vytvoření přesného tvaru a orientační měření (nástrojem měřítko, pravítka, vodítka, automatická vodítka, nástroj perspektiva).

 

16.       Adobe Illustrator 3 - možností tahu, přechod a maska krytí, nástroj cestář, vrstvy

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové /bitmapové/ grafiky, využití programu).

Možnosti tahu (nastavení a možností dynamiky linky).

Nástroj cestář (ukázka na jednoduchých geometrických tvarech).

Vzorník (uložení barvy, knihovny barev), vytvoření stopy a symbolu.

Možnosti průhlednosti, přechodu a vytvoření masky krytí, vrstvy (práce a nastavení), export a uložení.

 

17.       Funkce InDesignu  

Využití a možnosti programu v rámci grafické tvorby.

Vzorové stránky, natékání, zřetězení a obtékání textu, číslování stránek.

Odstavcové a objektové styly, tabulky. Dělení slov.

Proklad, vyrovnání a prostrkání.

Hladká, smíšená a akcidenční sazba (definice, zásady a využití).

Stránkový a řádkový rejstřík.

Pre-press (rozlišení, barevné režimy, formáty dokumentů, tiskové značky).

 

18.       Úvod do 3D gra­fiky a Cinema 4D

Gra­cké a animační programy (2D/3D programy pro tvorbu animace).

Použití 3D gra­fiky, pracovní prostředí a nástroje, možnosti rozvržení scén a základní pohyb v projektu.

Modelovací nástroje, výchozí modelovací objekty (křivky a primitiva).

Druhy modelování (NURBS, polygony, sculpting), materiály a textury.

Animace objektů, kamery, světel a práce s křivkami a časovou osou. Možnosti a formáty exportu.

 

19.       Tvorba šablonových webových stránek - WordPress

Postup (registrace) domény a založení hostingu.

Návrh a tvorba šablonového webu.

Instalace a výběr šablony, editace a nastavení.

Vložení loga, obsahu stránek, příspěvků a editace menu webu.

Vložení galerie obrázků a videa.

 

20.     Písmo a typografie                 

Historie a vývoj (příklady).

Řezy, kreslené písmo, plastické písmo.

Iniciály, kaligrafie, monogramy, iluminace.

Verzálky, mínusky, kapitálky.

Písmová osnova, světlá výška.

Kresba písma (dřík, serif, náběh, oko, bříško, diakritika).

Patkové, bezpatkové písmo.

Písmová rodina, řez písma, kurzíva, tučné písmo.

Proklady, prostrky.

 

 

Praha 2. 10. 2023                                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                                ředitel školy