Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Učební plán (Počítačová grafika a animace)

 

 

                                                                                                          Platnost od 1. 9. 2023

 

3.2          Výčet hodin a jejich hodinová dotace (učební plán)

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Seminář z českého jazyka

 

1

 

1

2

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk / Seminář z ANJ

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

2

3

3

11

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

 

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

5

4

2

2

13

Management

 

 

2

 

2

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Ekonomické projekty

 

 

3

 

3

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

3

3

8

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Webová tvorba

2

2

 

 

4

Grafický design

 

 

4

4

8

Počítačová animace

 

 

4

4

8

Odborná praxe

 

2

2

2

6

Celkem hodin

30

31

35

34

130

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Seminář z matematiky

 

 

 

2

2