Platnost od 1. 9. 2020

 

3.2          Výčet hodin a jejich hodinová dotace (učební plán)

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk / Seminář z ANJ

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

3

2

 

8

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

 

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

 

 

2

 

2

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

2

 

 

 

2

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

2

2

 

 

4

Digitální fotografie

4

4

 

 

8

Výtvarná tvorba

3

3

 

 

6

Modelování

3

 

 

 

3

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

3

3

3

9

Dějiny fotografie

 

 

2

2

4

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Grafický design

 

 

4

4

8

Analogová fotografie

 

4

 

 

4

Fotografická tvorba

 

 

6

6

12

Fotografie a média

 

 

2

3

5

Odborná praxe

 

4

4

4

12

Celkem hodin

35

39

37

37

148

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Fotografická praxe

 

 

 

4

4