Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Erasmus+


  Naše škola je zapojena do projektů Erasmus+, v rámci strategických partnerství škol KA219. Pravidelně se tak účastníme mezinárodních projektů a rozvíjíme mezinárodní spolupráci. Poskytujeme studentům i pedagogům cenné zkušenosti. 

  Setkání probíhají formou workshopů, se zástupci z řad studentů a učitelů všech zúčastněných škol. Na workshopu pak studenti pracují v mezinárodních týmech na určitém tématu/výstupu. Studenti jsou ubytováni zpravidla v hostitelských rodinách a získávají tím kulturní rozhled o skutečném životě na daném místě a zdokonalují se v angličtině.

 Poslední realizovaný projekt se jmenoval  World is Bigger Then What you See on the Screen (Svět je větší, než ho vídíme na obrazovce) a byl zaměřen na to, aby studentům ze zapojených mezinárodních škol pomohl získat rozhled i dále, než je obrazovka monitoru, tabletu, či mobilního telefonu. V projektu byly mimo naší školy zapojeny školy z Německa, Španělska, Polska, Řecka a Turecka.  Výstupy projektu jsou nahrány na eTwinning. https://twinspace.etwinning.net/26669/home

 Od školního roku 2020/2021 jsme se stali součástí tří nových projektů Erasmus+ , které přinesou našim studentům i pedagogickému sboru výrazně větší objem mezinárodní spolupráce než tomu bylo doposud. Přibyde tak více příležitostí pro získání nových zkušeností, poznatků a dovedností až do roku šk. roku 2022/2023, kdy se stávající porojekty završí.

  V projektu s názvem "Realistic Education Among Digital Youth" budou našimi partnery školy z Norska, Portugalska, Polska, Slovenska a Turecka. Webová stránka projektu: http://erasmusproject-ready.eu

Projekt s názvem "Click To Real Life" nás zavede do Nizozemí, Švédska, Rakouska, Maďarska a Turecka. Webová stránka projektu: https://clicktoreallife.com/

  V posledním meziárodním projektu s názvem "Through Museum Walls to Digital World" budeme nově působit jako projektový koordinátor pro parterské školy ze Španělska, Polska, Rumunska a Turecka.  Webová stránka projektuhttp://tmdw-erasmus.eu/