Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizaci


 

Dne 28. 11. 2017 převzala naše škola Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a také Evropskou cenu kvality C2S. Je to další významné ocenění naší práce, na kterém se podílejí svou činností všichni pedagogové a žáci školy.

 

 

Národní ceny kvality

Vládní program Národní ceny kvality je zaměřen na oceňování organizací, které dosahují excelentních výsledků. Vedle prokazování správných praxí a výjimečných výsledků za aplikaci modelů EFQM a CAF byl program rozšířen i o cenu za společenskou odpovědnost. Jedná se o výzvu pro organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost.

 

Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu

Společenská odpovědnost je důležitá nejen pro velké firmy a nadnárodní korporace, ale představuje důležitou součást aktivit i menších podniků s lokální působností. Výzkum Ipsos ukazuje, že 61 % Čechů považuje při nákupu produktu nebo služeb za klíčové, zda se firma chová společensky odpovědně.

Firmy se zaměřují hlavně na ochranu životního prostředí, vzdělávání, charitu či podporu znevýhodněných, ale i na transparentní komunikaci. Společenská odpovědnost firmy neboli Corporate Social Responsibility (CSR) představuje poměrně širokou oblast aktivit, které primárně neznamenají pro firmu zisk. Z dlouhodobého hlediska jsou nicméně přínosné pro všechny, protože pomáhají vytvářet dobré povědomí o značce a zvyšují důvěryhodnost firmy.

Aktivity v rámci CSR lze dělit na ekonomické, sociální a environmentální. Podniky se v rámci CSR nejvíce zaměřují na ochranu životního prostředí, vzdělání či podporu znevýhodněných.

 

Všeobecně uznávaná ocenění

Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost je schopen dále splnit kritéria Evropské ceny za společenskou odpovědnost a získat auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je v současné době celosvětově prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti.

Jelikož je ve světě v současnosti, zvláště v podnikatelských uskupeních, kladen velký důraz na udržitelný rozvoj a jeho aspekty, rozhodla se RK ČR převzít model vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact:

Committed to Sustainability (C2S) (Závazek k udržitelnosti)

Hodnocení se zaměřuje na 4 oblasti – People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je postaveno na 10 základních principech UN Global Compact. Uchazeč o hodnocení získá nezávislou zpětnou vazbu o stavu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti své organizace. V případě, že uspěje, obdrží také certifikáty C2S od EFQM.