Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Fotografická tvorba

           

                                   

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE

MZ 2023

 

 

Maturitní práce z fotografické tvorby se skládá ze dvou částí.

 

                               1. Umělecká fotografie

 

Zadání

Žák si na zvolené téma (portrét, architektura, krajina, akt, dokument, zátiší či jiný) zvolí jednu oblast a tu zpracuje tak, aby dílo tvořilo ucelený, harmonicky vyvážený soubor fotografií s výrazným autorovým rukopisem a uměleckým a myšlenkovým přesahem.
Soubor by měl být vyjádřením autorovy identifikace s tématem a měl by poskytovat nový, kreativní pohled na zvolené téma tak, aby tento pohled reflektoval autorovu vizi, kterou chce divákovi předat.

 

Forma odevzdání práce
Pevná vazba /kniha/ libovolného formátu vhodného pro dané téma.
 

Rozsah práce
Soubor o rozsahu 8-16 fotografií.
 

Obhajoba

Výše zmíněný proces tvorby bude zapracován do obhajoby umělecké části práce.

Části obhajoby:

                Anotace

               Hlubší vysvětlení zvoleného tématu

               Informace o provedeném průzkumu tématu

               Použité výrazové prostředky či formy

               Zvolené spolupráce

               Význam práce pro autora samotného

               Význam práce pro uměleckou scénu

               Vlastní závěr
 

 

                               2. Užitá fotografie
 

Zadání

Žák zpracuje soubor fotografických prací (kampaň) určených pro prezentaci firmy, značky či myšlenky ve veřejném prostoru. Pro svou práci si zvolí konkrétní již existující firmu (po konzultaci s vedoucím práce je možné vytvořit i vizuál firmy vlastní) a po nastudování corporate identity vybrané firmy připraví návrh kampaně na podporu brandu značky nebo jejího nového nebo již užívaného produktu.

 

Požadavky

Povinnou součástí práce je sada inspirativních fotografií (s uvedenými autory či zdroji), tzv. moodboard. Je-li to možné, žák osloví firmu a vyžádá si materiály ke své práci (např. šperky, šaty, prostory na focení, loga firmy v tiskové kvalitě apod.)

Jako příklad je možno uvést firmy vyrábějící šperky, banky, výrobce obuvi, organizace zabývající se ekologií, charitativní organizace, restaurace, ...

Práce bude od počátku konzultována s vedoucím práce a zároveň s pedagogy odborných předmětů, kdy bude zvolený vizuál zapracován do žákem vytvořených fotografií veřejného prostoru.

 

Konečná realizace (obsah)

Žák pro prezentaci práce připraví návrh, jak reklama bude fungovat ve veřejném prostoru, a zároveň tak, aby tento návrh reflektoval skutečné užití reklamy zvolené značky či služby.
Prezentovaný návrh bude obsahovat:
      - užití na internetové stránce firmy (screen stránky),
      - užití na billboardu / citylightech či jiných formách reklamních poutačů ve veřejném prostoru,
      - ukázku užití reklamy na Instagramu a Facebooku (Feed a reels formát – ukázka užití vizuálu na profilu firmy a ukázka užití fotografií např. na stories).


Rozsah práce
Soubor o rozsahu 4-8 fotografií doplněný o samostatné tisky s ukázkou užití fotografií.
Jednotlivé fotografie budou vytištěny na vhodný formát k prezentaci.
 

Obhajoba
Součástí práce bude psaná obhajoba návrhu užitého vizuálu.