Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Fotografická tvorba

           

                                   

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE MZ 2024

 

Maturitní práce z fotografické tvorby se skládá ze dvou částí. 

 

                            1. Umělecká fotografie – kniha  

Téma

Volné téma

Zadání

Žák si zvolí vlastní téma pro umělecký soubor fotografií, který pak kreativně a funkčně umístí do knihy. Téma je zcela na volbě žáka, jehož volbou také je, zda téma pojme jako portrét, architekturu, krajinu, akt, dokument, zátiší či zvolí mix různých  žánrů. Dílo musí tvořit ucelený, harmonicky vyvážený soubor fotografií s výrazným autorovým rukopisem a uměleckým a myšlenkovým přesahem. 

Soubor by měl být vyjádřením autorovy identifikace s tématem a měl by poskytovat nový, kreativní pohled na zvolené téma tak, aby tento pohled reflektoval autorovu vizi, kterou chce divákovi předat. Průběžná konzultace nejen s vedoucím práce je zásadní. 

Forma odevzdání práce 
Pevná vazba /kniha/ formátu minimálně A4
  

Rozsah práce 
Soubor o rozsahu 8-16 fotografií. 
  

Obhajoba 
Součástí práce bude psaná obhajoba. 

Části obhajoby: 

anotace.

hlubší vysvětlení zvoleného tématu,

Informace o provedeném průzkumu tématu,

použité výrazové prostředky či forma,

význam práce pro autora samotného,

význam práce pro uměleckou scénu,

vlastní závěr.
 

                              2. Umělecká fotografie – volný soubor 

Téma

Umělá inteligence 
  

Zadání 

Žák zpracuje soubor uměleckých fotografií na téma Umělá inteligence. Obsahově je na studentovi, jestli bude volně interpretovat tento fenomén, nebo s ním bude kreativně pracovat. Výsledkem má být soubor autorských fotografií (ne vygenerovaný počítačem) s vizuální a obsahovou hodnotou. Průběžná konzultace nejen s vedoucím práce je zásadní. 

Rozsah práce 
Soubor 6-8 fotografií většího formátu minimálně na A3 vhodný k prezentaci. 

Obhajoba 

Součástí práce bude psaná obhajoba. 

Části obhajoby: 

anotace,

hlubší vysvětlení zvoleného tématu,

informace o provedeném průzkumu tématu,

použité výrazové prostředky či forma,

význam práce pro autora samotného,

význam práce pro uměleckou scénu,

vlastní závěr.