Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Učebnice a pomůcky

                     

                                               

                                               Český jazyk a literatura

povinná literatura

Český jazyk:

Kolektiv autorů: Český jazyk pro SOŠ, pracovní sešit, vydavatelství Taktik

nebo

Polášková, Milotová, Dvořáková: Přehled středoškolského učiva, edice Maturita, 2005

 

Literatura:

Kolektiv autorů: Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 1. ročník, vydavatelství Taktik

Kolektiv autorů: Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 2. ročník, vydavatelství Taktik

Kolektiv autorů: Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 3. ročník, vydavatelství Taktik

Kolektiv autorů: Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 4. ročník, vydavatelství Taktik

nebo

Polášková, Milotová, Dvořáková: Přehled středoškolského učiva, edice Maturita, 2005

 

pomůcky

Pravidla českého pravopisu, sešit, psací potřeby

poznámka Upřesnění týkající se učebnic podávají vždy příslušní vyučující. S nákupem učebnic vyčkejte až po úvodní hodině českého jazyka a literatury. Škola nakupuje učebnice hromadně pro všechny žáky a ti si je pak mohou odkoupit s výraznou slevou.

                                               

                                               Anglický jazyk

povinná literatura

(podle zařazení do skupin)

Focus  (Second Edition)

 

pomůcky

sešit, slovníček, překladový slovník

poznámka Upřesnění týkající se učebnic podávají vždy příslušní vyučující. S nákupem učebnic vyčkejte až po úvodní hodině anglického jazyka. 

 

                                               Španělský jazyk

povinná literatura

Ven 1 Nuevo. Elemental, A1 – A2

Ven 1 Nuevo. Intermedio, A1 – A2

pomůcky

sešit, slovník

Internet

Edelsa Adividades. Ven libro de epereiceros. Gramatica Uso Edelso Actividadee.

Libro Uso elemental / intermedio Exámenes Dele A1 – A2.

 

                                                Německý jazyk

povinná literatura

Drmlová a kol.: Německy s úsměvem.

pomůcky

sešit, slovníček, překladový slovník

 

                                                 Ruský jazyk

povinná literatura

S. Jelínek: Raduga po-novomu (1. a 2. díl). Fraus, Praha 2010

pomůcky

sešit, slovníček, překladový slovník

                                         

                                               Francouzský jazyk

povinná literatura

J. Taišlová: On y va!    1. díl učebnice (možno bez CD)

pomůcky

sešit, překladový slovník

   

                                               Dějepis

doporučená literatura

P. Čornej a kol.: Dějepis pro SŠ. SPN, Praha 2010

pomůcky

sešit, psací potřeby


                                                 Matematika

doporučená literatura

J. Klodner: Matematika pro obchodní akademie a SOŠ (I. – III. díl)

J. Klodner: Sbírka příkladů z matematiky pro obchodní akademie a SOŠ

pomůcky

trojúhelník (2x), kružítko, kalkulačka, čtverečkovaný sešit A4 (2x)

 

                                               Základy přírodních věd

doporučená literatura

D. Kvasničková: Základy ekologie. Fortuna, Praha 2010

I. Štoll: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Prometeus, Praha 2010

pomůcky

sešit, psací úpotřeby

 

                                               Základy společenských věd

doporučená literatura

Kol. autorů: Společenské vědy pro střední školy (I. – IV. díl). Didaktik, Praha 2011

R. Ryska a kol.: Právo pro střední školy. Eduko, Praha 2014

pomůcky

sešit, psací potřeby

 


                                               Tělesná výchova

pomůcky

sportovní obuv (sálová), sportovní oblečení

                                          

 

                                                Informatika

doporučená literatura

P. Navrátil: S počítačem nejen k maturitě (I. a II. díl). Computer Press

pomůcky

USB flash disc

 

                                                 Podniková ekonomika

doporučená literatura

P. Klínský a kol.: Ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ. „V aktuálním znění“

J. Švarcová a kol.:  Ekonomie - stručný přehled. CEED. „V aktuálním znění“

pomůcky

sešit, kalkulačka (ne na mobilu či notebooku)

 

                                               Marketing a reklama

povinná literatura

J. Světlík a kol.: Marketing cesta k trhu. Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2005.

 

                                               Dějiny umění

doporučená literatura

Bohumír Mráz: Dějiny výtvarné kultury 2008

Alena Odehnalová: Kapitoly z dějin výtvarného umění 1995

Marie Černá: Dějiny výtvarného umění.

José Pijoan: Dějiny umění 1998

Larousse: Světové dějiny umění 1990

Vladimír Prokop: Kapitoly z dějin výtvarného umění 2006

Jan Gympel: Dějiny architektury od antiky po současnost 2005

 

                                                Kreativní komunikace

pomůcky

tužky č. 1, 2, HB, černá tuš, perko tenké, pastelky (sada), trojúhelník (60-30-90);

barevné fixy, anilinové barvy, vlasové štětce, plastická guma;

lepidlo KORES (tyčinka), nůžky, malé zrcátko, další pomůcky dle zadaných úkolů                                                Digitální fotografie

pomůcky

paměťová karta – SDHC, 8 GB,  čtečka karet – univerzální

 

                                                 Kaligrafie

doporučená literatura

J. Eliška: Grafický design. Písmo a teorie. (je i na internetu)

F. Siegwartová, J.-L. Dujong: Od olova k počítačům.

D. Harris: Kaligrafie – 100 úplných abeced

I. Saltz: Základy typografie. 100 principů pro práci s písmem

pomůcky

čtvrtky A5; štětce (různé), černá tuš, černé fixy (různé velikosti), tužky;

plastická guma, tužkové lepidlo, perko a násadka

 

                                               Technologie a modelování

pomůcky

modelovací špachtle, hadr, zástěra (plášť´, igelit);

nůžky, řezák, pravítko, lepicí páska, tekuté lepidlo;

jehly, niť, zbytkový textil, zbytkový spojovací materiál, skicák

 

                                               Počítačová grafika

pomůcky

Flashdisk (min. 64 GB) nebo ideálně externí SSD disk (min. 256 GB). Doporučuje se USB (3.0)


                                                Grafický design

pomůcky

Flashdisk (min. 64 GB) nebo ideálně externí SSD disk (min. 256 GB). Doporučuje se USB (3.0)

 

                                                 Filmová tvorba

pomůcky

SD karta (paměťová karta),  Flashdisk (min. 64 GB)AVT

 

                                              Animace

pomůcky

SD karta (paměťová karta), Flashdisk (min. 64 GB)AVT


                                         

                                              Výtvarná tvorba

pomůcky

tužky (různá tvrdost), plastická guma, rudka; bílý pastel, temperová běloba, uhel; pero se špičkou;násadka, akvarelové štětce (různá velikost; kulaté i vlasové);

tuš, paleta, lepidlo na papír, akvarelové barvy (nebo anilínové), akrylové barvy, sada pastelů, ploché vlasové štětce různé velikost, vizírka, nádoba na vodu, bavlněné hadříky, sada fixů (3. r. – tusté, tenké)

 

                                              Figurální kresba

pomůcky

tužka (1, 3, 6B), špejle, pastel, rudka, plastická guma


                                                  Produkce

doporučená literatura

J. Dvořák: Kreativní management pro divadlo

J. Dvořák: Malý slovník Managementu divadla

S. R. Dovez: Bez zásad nemůžete vést

Autorský zákon.

 

                                   

                                                Mediální komunikace

doporučená literatura

D. Mc Qauil: Úvod do teorie masové komunikace

B. Schellmann a kol.: Média, základní pojmy, návrhy, výroba


                                              Obchodní právo

doporučená literatura

R. Ryska:  Právo pro střední školy (v aktuálním znění)

Občanský zákoník (v aktuálním znění)

Zákoník práce (v aktuálním znění)

 

                                               Management

povinná literatura

L. Mládková a kol.: Management

 

                                               Základy polygrafie

doporučená literatura

D. Bann: Polygrafická příručka

M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie

J. Eliška: Vizuální komunikace

Časopisy: Svět tisku (předtisková příprava), Sign (vizuální komunikace)

Font (grafika), Typo (typografie)