Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Učebnice a pomůcky

                     

                                               

                                               Český jazyk a literatura

povinná literatura

Polášková a kol.: Literatura, přehled středoškolského učiva.                         

Mašková a kol.: Český jazyk, přehled středoškolského učiva.

 

Kolektiv autorů: Český jazyk pro střední školy, pracovní sešit pro 1. ročník, vydavatelství Taktik

Kolektiv autorů: Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 1. ročník, vydavatelství Taktik

 

Kolektiv autorů: Český jazyk pro střední školy, pracovní sešit pro 3. ročník, vydavatelství Taktik

Kolektiv autorů: Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 3. ročník, vydavatelství Taktik

 

Kolektiv autorů: Český jazyk pro střední školy, pracovní sešit pro 4. ročník, vydavatelství Taktik

Kolektiv autorů: Literatura pro střední školy, pracovní sešit pro 4. ročník, vydavatelství Taktik

pomůcky

Pravidla českého pravopisu;  sešit;   psací potřeby

                                               Anglický jazyk

povinná literatura

(podle zařazení do skupin)

Focus 1 (zelená)

Maturita Focus 2 (modrá)

pomůcky

sešit;   slovníček;   obousměrný slovník

 

                                               Španělský jazyk

povinná literatura

Ven 1 Nuevo. Elemental, A1 – A2 .

Ven 1 Nuevo. Intermedio, A1 – A2 .

pomůcky

sešit; slovník

Internet

Edelsa Adividades. Ven libro de epereiceros. Gramatica Uso Edelso Actividadee.

Libro Uso elemental / intermedio Exámenes Dele A1 – A2.

 

                                                Německý jazyk

povinná literatura

Drmlová a kol.: Německy s úsměvem.

pomůcky

sešit, slovníček, slovník

 

                                                 Ruský jazyk

povinná literatura

S. Jelínek: Raduga po-novomu (1. a 2. díl). Fraus, Praha 2010.

pomůcky

sešit; slovníček; slovník – překladový

                                         

                                               Francouzský jazyk
 

povinná literatura

J. Taišlová: On y va!    1. díl učebnice (možno bez CD)

pomůcky

sešit; slovník

   

                                               Dějepis

doporučená literatura

P. Čornej a kol.: Dějepis pro SŠ. SPN, Praha 2010.

pomůcky

sešit, psací potřeby


                                                 Matematika

doporučená literatura

J. Klodner: Matematika pro obchodní akademie a SOŠ (I. – III. díl).

J. Klodner: Sbírka příkladů z matematiky pro obchodní akademie a SOŠ.

pomůcky

trojúhelník (2x), kružítko, kalkulačka, čtverečkovaný sešit A4 (2x)

 

                                               Základy přírodních věd

doporučená literatura

D. Kvasničková: Základy ekologie. Fortuna, Praha 2010.

I. Štoll: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Prometeus, Praha 2010.

pomůcky

sešit, psací úpotřeby

 

                                               Základy společenských věd

doporučená literatura

Kol.: Společenské vědy pro střední školy (I. – IV. díl). Didaktik, Praha 2011.

R. Ryska a kol.: Právo pro střední školy. Eduko, Praha 2014.

pomůcky

sešit, psací potřeby

 


                                               Tělesná výchova

pomůcky

sportovní obuv (sálová), sportovní oblečení

 

                                             Psychologie

doporučená literatura

Kol.: Společenské vědy pro střední školy (I. – IV. díl). Didaktik, Praha 2011.

pomůcky

sešit, psací potřeby

 

                                             Informatika

doporučená literatura

P. Navrátil: S počítačem nejen k maturitě (I. a II. díl). Computer Press.

pomůcky

USB flash disc

 

                                                 Podniková ekonomika

doporučená literatura

P. Klínský a kol.: Ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ. „V aktuálním znění“

J. Švarcová a kol.:  Ekonomie - stručný přehled. CEED. „V aktuálním znění“

pomůcky

sešit, kalkulačka (ne na mobilu či notebooku)

 

                                               Marketing a reklama

povinná literatura

J. Světlík a kol.: Marketing cesta k trhu. Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2005.

pomůcky

 

 

                                               Dějiny umění

doporučená literatura

Bohumír Mráz: Dějiny výtvarné kultury 2008

Alena Odehnalová: Kapitoly z dějin výtvarného umění 1995

Marie Černá: Dějiny výtvarného umění.

José Pijoan: Dějiny umění 1998.

Larousse: Světové dějiny umění 1990.

Vladimír Prokop: Kapitoly z dějin výtvarného umění 2006.

Jan Gympel: Dějiny architektury od antiky po současnost 2005.

 

                                                Kreativní komunikace

pomůcky

tužky č. 1, 2, HB; černá tuš; perko tenké; pastelky (sada); trojúhelník (60-30-90);

barevné fixy; anilinové barvy; vlasové štětce; plastická guma;

lepidlo KORES (tyčinka); nůžky; malé zrcátko; další pomůcky dle zadaných úkolů                                                Digitální fotografie

pomůcky

paměťová karta – SDHC, 8 GB;  čtečka karet – univerzální

 

                                                 Typografie

doporučená literatura

J. Eliška: Grafický design. Písmo a teorie. (je i na internetu)

F. Siegwartová, J.-L. Dujong: Od olova k počítačům.

D. Harris: Kaligrafie – 100 úplných abeced.

I. Saltz: Základy typografie. 100 principů pro práci s písmem

pomůcky

čtvrtky A5; štětce (různé); černá tuš; černé fixy (různé velikosti); tužky;

plastická guma; tužkové lepidlo; perko a násadka

 

                                               Modelování

pomůcky

modelovací špachtle; hadr; zástěra (plášť´, igelit);

nůžky; řezák; pravítko; lepicí páska; tekuté lepidlo;

jehly; niť; zbytkový textil; zbytkový spojovací materiál; skicák

 

                                               Počítačová grafika

pomůcky

SD karta (paměťová karta);  Flashdisk (min. 4 GB)


                                                Design

pomůcky

SD karta (paměťová karta);  Flashdisk (min. 4 GB)AVT

 

                                                 Audiovizuální tvorba

pomůcky

SD karta (paměťová karta);  Flashdisk (min. 4 GB)AVT

 

                                              Animace

pomůcky

SD karta (paměťová karta);  Flashdisk (min. 4 GB)AVT


                                              Kompozice a kresba

pomůcky

tužky (různá tvrdost); plastická guma; rudka; bílý pastel; temperová běloba; uhel; pero se špičkou;násadka; akvarelové štětce (různá velikost; kulaté i vlasové);

tuš; paleta; lepidlo na papír; akvarelové barvy (nebo anilínové); akrylové barvy; sada pastelů; ploché vlasové štětce různé velikost; vizírka; nádoba na vodu; bavlněné hadříky; sada fixů (3. r. – tusté, tenké)


                                              Propagační výtvarnictví

pomůcky

tužky (různá tvrdost); plastická guma; rudka; bílý pastel; temperová běloba; uhel; pero se špičkou;násadka; akvarelové štětce (různá velikost; kulaté i vlasové);

tuš; paleta; lepidlo na papír; akvarelové barvy (nebo anilínové); akrylové barvy; sada pastelů; ploché vlasové štětce různé velikost; vizírka; nádoba na vodu; bavlněné hadříky; sada fixů (3. r. – tusté, tenké)

 

                                              Figurální kresba

pomůcky

tužka (1, 3, 6B); špejle; pastel; rudka; plastická guma


                                                  Produkce

doporučená literatura

J. Dvořák: Kreativní management pro divadlo.

J. Dvořák: Malý slovník Managementu divadla.

S. R. Dovez: Bez zásad nemůžete vést.

Autorský zákon.

 

                                                Sociální komunikace

doporučená literatura

I. Bednárčíková: Sociální komunikace.

 

                                                Mediální komunikace

doporučená literatura

D. Mc Qauil: Úvod do teorie masové komunikace

B. Schellmann a kol.: Média, základní pojmy, návrhy, výroba.


                                              Obchodní právo

doporučená literatura

R. Ryska:  Právo pro střední školy. „V aktuálním znění“

Občanský zákoník. „V aktuálním znění“

Zákoník práce.  „V aktuálním znění“

 

                                               Management

povinná literatura

L. Mládková a kol.: Management.

 

                                               Základy polygrafie

doporučená literatura

D. Bann: Polygrafická příručka.

M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie.

J. Eliška: Vizuální komunikace.

Časopisy: Svět tisku (předtisková příprava); Sign (vizuální komunikace);

Font (grafika); Typo (typografie).