Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Uplatnění absolventa (Počítačová grafika a animace)


 

Široká možnost uplatnění
Znalosti a dovednosti z digitální fotografie, kreativní komunikace, programování webových stránek a dalších  předmětů, ale hlavně jejich propojení s dobrými znalostmi z počítačové a webové animace nebo grafického designu, umožňují vychovávat vysoce kvalifikované žáky, kteří jsou schopni se uplatnit v praxi. 

 

Reklama, redakční činnost

Absolventi se zaměřením na počítačovou grafiku a animaci mají dobrý přehled o moderních technologiích používaných v současné době v reklamní sféře a oblasti audiovizuální postprodukce.  Mohou se tedy uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentací apod.

 

Film, televize

Možnými uplatněními absolventů jsou grafik, pomocný kameraman, specialista primárního videozáznamu, snímač triků, režisér, asistent režie, inspicient, zvukař, mistr zvuku, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník atd.

 

Podnikání a marketing

Dále jsou žáci připravováni vzhledem k absolvování základních ekonomických předmětů i pro oblast podnikání nebo práci v marketingových odděleních nejrůznějších firem či k jakékoliv činnosti v obchodně ekonomické oblasti.

 

Vysoké školy

Žáci mohou také pokračovat ve studiu na poměrně široké škále státních nebo soukromých vysokých škol zabývajících se studovaným zaměřením, a to včetně škol uměleckých.