Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Zařazení do oboru (Počítačová grafika a animace)


 

Zařazení do oboru

Vzdělávací program Počítačová grafika a animace patří mezi vzdělávací programy, které jsou zařazeny

pod obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky, denní forma vzdělávání

 

Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podmínky přijetí

Úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru a zvládnutí jednotných zkoušek (viz Pro uchazeče)

 

Profilová část maturitní zkoušky

Tři povinné zkoušky: dvě ústní zkoušky z odborných předmětů a z dějin umění a jedna zkouška konaná formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

1.

práce z odborných předmětů

maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

2.

ústní zkouška z odborných předmětů

Počítačová grafika a animace

3.

ústní zkouška z odborných předmětů

Podniková ekonomika a marketing