Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

PGA - přijatí uchazeči po náhradním termínu

 

 

vzdělávací program

Počítačová grafika a animace

obor

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

 

poř.

ID žáka

ČJ

přepočt.

60 %

MAT

přepočt.

60\%

I.  JPZ celkem

Hodnoc.

prací

Stud.

předp.

 Aktivity

II. a III.

Školní č.

celkem

Body celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

MPT/240/2022

20,4

19,2

39,6

10

25

4

39

78,6

2.

MPT/256/2022

17,4

16,8

34,2

7

20

4

31

65,2

3.

MPT/236/2022

10,2

12

22,2

10

25

4

39

61,2

4.

MPT/217/2022

19,8

12

31,8

10

15

4

29

60,8

5.

MPT/227/2022

12,6

9

21,6

10

25

2

37

58,6

6.

MPT/233/2022

15,8

10,8

26,6

10

20

1

31

57,6

7.

MPT/254/2022

12

13,8

25,8

7

20

3

30

55,8

8.

MPT/221/2022

17,4

17,4

34,8

5

10

3

18

52,8

9.

MPT/222/2022

12

11,4

23,4

3

25

1

29

52,4

10.

MPT/212/2022

10,8

8,4

19,2

10

20

2

32

51,2

11.

MPT/242/2022

13,8

7,2

21

10

15

5

30

51

12.

MPT/229/2022

13,8

14,4

28,2

5

15

2

22

50,2

 

 

Minimální počet bodů 

S přihlédnutím k hodnocení JPZ se stanoví minimální celkový počet pro přijetí na 50.                    Při rovnosti bodů je dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky (JPZ).

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Počet přijímaných uchazečů:    

13.

 

Poznámka

Další informace naleznete na našem webu WWW.EDUSO.CZ (Pro uchazeče – Kritéria – PGA).