Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

 

Mám pocit, že letošní školní rok uběhl nějak moc rychle. Tedˇ končí maturity , klauzury a prázdniny jsou za dveřmi. Trochu to ještě zkomplikují komisionální zkoušky pro studenty, kteří měli menší než 70% účast ve výuce. Rád konstatuji, že se studijní morálka zlepšuje, což se mj. projevuje i v menším počtu těchto zkoušek než tomu bylo loni. Doufám, že tento trend bude pokračovat i v příštím roce.

Naše škola má vysoké společenské hodnocení. Připomínám, že kromě hodnocení kvality výuky, kdy jsme vyhráli Národní cenu kvality ČR a Evropskou cenu kvality EFQM, jsme v listopadu 2017 získali Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Chtěl bych Vám za to poděkovat, každý k tomu svým dílem přispěl. Je to nepochybně jeden z důvodů velkého zájmu o studium na naší škole.

Řada z Vás je zapojena i do evropského studijního programu ERASMUS, který bude dále pokračovat. Jde o spolupráci se školami ze Španělska, Řecka, Německa, Polska a Turecka. Věřím, že i tento projekt bude pro Vás přínosem. Oceňujeme i úspěchy našich studentů na různých výstavách a festivalech, zejména filmových.

Považujeme za nezbytné další zlepšení materiálních podmínek výuky. Proto připravujeme výstavbu tělocvičny, filmového, fotografického a modelářského ateliéru. Rád Vás informuji, že pro tuto stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a v současné době se dokončuje projekt pro stavební povolení. Realizaci této stavby plánujeme již v příštím roce.

Možná, že Vás bude také zajímat, že externí audit hospodaření školy, který každoročně kontroluje  zdali byly finanční prostředky využity podle platných směrnic, neshledal ani letos žádné nedostatky a skončil výrokem „bez závad“.

Přeji Vám úspěšné zakončení školního roku a hezké prázdniny. Těším se, že se ve zdraví všichni sejdeme 3. září  v Komunitním centru Matky Terezy při zahájení školního roku 2018/2019.  Přivítáme zde nejen stovku nových studentů 1. ročníků, ale i řadu nových pedagogů.

                                                                       Zdraví Vás

                                                                       Ing. Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                       ředitel školy

 

Praha, 1. 6. 2018

 

 

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek