Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí rodiče, uchazeči o studium, studenti a další uživatelé našich webových stránek!

Máte stejný pocit jako já, že se čas stále zrychluje? Zdá se mi, že teprve nedávno jsme zahajovali nový školní rok a ten bude přitom už příští měsíc končit. Možná je to tím, že stále probíhají nějaké zkoušky. Od října do března to byly Dny otevřených dveří se zkouškami „na nečisto“ (celkem více než 300 zájemců), začátkem ledna talentové zkoušky na obor Multimediální tvorba a teprve nyní končí přijímací řízení oboru Ekonomika a podnikání. Ministerstvo školství se pilně stará a to, aby neměly školy málo administrativy a bylo co nejvíce práce pro nákladné zařízení zvané CERMAT. Proto vymyslelo jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny bez ohledu na zaměření škol, což je podle našeho názoru drahé „plácnutí do vody“. Každá škola má specifické požadavky na přijímané studenty a žádný CERMAT nemůže školní hodnocení nahradit. My klademe hlavní důraz na talentové a studijní předpoklady, kulturně společenský rozhled a zájem o studium.

Jsme rádi, že se letos přihlásil opět velký počet talentovaných zájemců a studium, ze kterých bylo možno vybírat ty nejlepší. Doufejme, že jsme při tom měli šťastnou ruku. Přijali jsme celkem 112 žáků a otevřeme čtyři třídy: pro filmovou tvorbu a animaci, pro fotografii a média, pro výtvarnictví a grafický design a také pro produkci společně s počítačovými aplikacemi. Už jsme několikrát upozorňovali současné žáky na to, že budou muset opustit školu ti, kteří neplní řádně své studijní povinnosti. Nelze tolerovat, aby zabírali místo kvalitním uchazečům, kteří nemohou být často přijati právě z kapacitních důvodů.

            V zájmu dalšího zkvalitňování výuky a studijní atmosféry jsme v březnu provedli anonymní dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názory studentů na průběh a výsledky pedagogického procesu, na organizaci a vedení školy i jednotlivých tříd, klima ve třídách a různé socioekonomické ukazatele (zejména nás zajímala podpora studia a zájmů studentů ze strany jejich rodin). Výsledky jsou vcelku velmi pozitivní a obsahují celou řadu zajímavých podnětů. Mohu Vás ujistit, že se budeme důsledně zabývat odstraněním uváděných nedostatků, aby byl splněn cíl celé akce.

Začínají také maturitní zkoušky. Na velmi pěkném maturitním plese 21. 2. se s námi sice hezky rozloučili žáci čtvrtých ročníků, ale zdaleka nebudou maturovat všichni v prvním květnovém termínu. Ti, kteří měli vyšší absenci (více než   30 % neúčasti ve výuce) budou muset absolvovat komisionální zkoušky a teprve po jejich úspěšném složení budou moci maturovat letos v září nebo až v roce 2018.

Těšíme se na tradiční Zahradní slavnost, která se letos bude konat 1. června od 14 hodin na zahradě školy. Všechny rodiče, studenty, pedagogy a další příznivce školy na ni srdečně zveme. Uvidí nejen výstavu studentských prací, ale i jistě zajímavý program.

Žáci, kteří studují s vyznamenáním, pojedou 28. června bezplatně na zájezd do Norimberka.

Maturantům přeji šťastnou ruku při losování maturitních otázek a všem ostatním studentům úspěšné zakončení školního roku 2016/2017!

 

S přátelským pozdravem

                                                                                             

                                                                                                 Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                                               ředitel školy

Praha, 10. května 2017

 

     

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek