Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení studenti, rodiče, zájemci o studium a další uživatelé našich webových stránek!

Dovolte mi, abych Vás pozdravil na začátku školního roku 2016/2017 a popřál Vám v něm mnoho zdraví a úspěchů!

Jsem rád, že se modernizace počítačového vybavení školy, provedená během prázdnin, setkala s tak příznivým ohlasem. V současné době je prakticky každý počítač vybaven všemi licencovanými programy Adobe, které budeme každoročně up-gradovat. Instalace počítačů i-MAC Apple jistě přispěje k rozšíření znalostí studentů, zejména grafických dovedností.

Chceme, aby i nadále panovala ve škole přátelská a tvůrčí atmosféra, dobré vztahy ve třídách i mezi studenty a učiteli. Jistě k tomu přispěje i seznamovací odpoledne, které se bude konat 22. září od 14 do 19 hodin na zahradě školy. Těšíme se na program, který už studenti pilně připravují. Zveme nejen 1. ročníky, ale i ostatní studenty a učitele.

Novou zástupkyní ředitele školy pro PR a propagaci školy byla jmenována Mgr. Šárka Farkas, která nepochybně uvítá každý Váš podnět k ještě lepšímu zviditelnění školy. V současné době připravuje mj. pro studenty a pedagogy nabídku řady zájezdů. Určitě si mezi nimi bude moci každý vybrat podle svých zájmů a možností.

Začneme brzy připravovat naši expozici na tradiční listopadové přehlídce středních škol SCHOLA PRAGENSIS, která opět proběhne v Kongresovém centru. I tady počítáme s Vaší pomocí.

Novou výchovnou poradkyní se stala Mgr. Hana Pšeničková. I ona se těší na spolupráci s Vámi.

Blíží se také pořádání Dnů otevřených dveří a přijímacích zkoušek „nanečisto“. Tyto zkoušky se v minulém školním roce setkaly s velkým ohlasem a zájmem. Očekáváme, že tomu tak bude i letos – první DOD se koná 20. října od 13 hodin.

Zvolili jste si i své zástupce do Studentské rady, která bude spolupracovat s vedením školy na odstranění všech případných nedostatků a bude tlumočit Vaše připomínky k práci školy. Chtěl bych při této příležitosti zdůraznit, že každý z Vás má dveře otevřené nejen v kabinetech pedagogů, třídních učitelů, ale i na vedení školy. Jsme připraveni s Vámi spolupracovat a současně pomoci každému kdo to bude potřebovat.

                                                                                   Zdraví Vás

                                                                                                                   Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                                                              ředitel školy

Praha, 8. září 2016

 

 

 

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek