vzdělávací program

Art management a produkce

obor

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

 

poř.

ID žáka

ČJ

přepočt.

60 %

MAT

přepočt.

60\%

I.  JPZ celkem

KSP

Stud.

předp.

 Aktivity

II. a III.

Školní č.

celkem

Body celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

MPT/231/2022

22,8

24,6

47,4

7

25

3

35

82,4

2.

MPT/209/2022

27,6

18

45,6

7

25

3

35

80,6

3.

MPT/234/2022

22,2

20,4

42,6

10

20

5

35

77,6

4.

MPT/238/2022

23,4

18,6

42

5

25

4

34

76

5.

MPT/239/2022

23,4

17,4

40,8

10

20

5

35

75,8

6.

MPT/197/2022

23,4

12

35,4

10

25

5

40

75,4

7.

MPT/218/2022

18,6

18

36,6

7

25

5

37

73,6

8.

MPT/249/2022

25,2

12

37,2

7

25

4

36

73,2

9.

MPT/255/2022

19,8

15,6

35,4

7

25

4

36

71,4

10.

MPT/204/2022

16,8

15,6

32,4

5

25

3

33

65,4

11.

MPT/205/2022

19,2

9

28,2

7

25

5

37

65,2

12.

MPT/224/2022

19,8

12,6

32,4

7

20

4

31

63,4

13.

MPT/230/2022

12

10,8

22,8

10

25

5

40

62,8

14.

MPT/226/2022

9,6

15

24,6

10

20

3

33

57,6

15.

MPT/251/2022

12

5,4

17,4

10

20

3

33

50,4

 

 

 

Minimální počet bodů 

S přihlédnutím k hodnocení JPZ se stanoví minimální celkový počet pro přijetí na 50.                    Při rovnosti bodů je dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky (JPZ).

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Počet přijímaných uchazečů:    

15.

 

Poznámka

Další informace naleznete na našem webu WWW.EDUSO.CZ (Pro uchazeče – Kritéria – AMP).