vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

 

poř.

ID uchazeče

body

     

1.

MPT/740/2020

99

2.

MPT/694/2020

99

3.

MPT/728/2020

99

4.

MPT/738/2020

98

5.

MPT/735/2020

97

6.

MPT/739/2020

97

7.

MPT/705/2020

97

8.

MPT/732/2020

96

9.

MPT/760/2020

96

10.

MPT/749/2020

96

11.

MPT/818/2020

96

12.

MPT/703/2020

95

13.

MPT/797/2020

94

14.

MPT/715/2020

94

15.

MPT/785/2020

94

16.

MPT/823/2020

91

17.

MPT/782/2020

90

18.

MPT/790/2020

90

19.

MPT/793/2020

90

20.

MPT/679/2020

86

21.

MPT/800/2020

83

22.

MPT/769/2020

83

23.

MPT/826/2020

82

24.

MPT/698/2020

82

25.

MPT/824/2020

81

26.

MPT/734/2020

80

27.

MPT/692/2020

80

28.

MPT/821/2020

80

29.

MPT/816/2020

75

30.

MPT/809/2020

72

31.

MPT/832/2020

72

32.

MPT/825/2020

70

33.

MPT/699/2020

68

34.

MPT/786/2020

68

35.

MPT/799/2020

67

36.

MPT/737/2020

67

37.

MPT/721/2020

64

38.

MPT/712/2020

64

39.

MPT/688/2020

64

40.

MPT/713/2020

56

41.

MPT/828/2020

45

42.

MPT/695/2020

42

43.

MPT/716/2020

38

44.

MPT/827/2020

37

                 

 

Poznámka:

Sdělení o výsledku talentové zkoušky není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn až 5. 2. 2021.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Harmonogram:

4. – 8. 1.

1. kolo talentových zkoušek

11. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

19. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

25. 1.

možnost nahlížet do spisu s podklady pro hodnocení

(nutno se předem domluvit na sekretariátu školy)

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

Minimální počet bodů pro přijetí             

70

 

Počet přijímaných uchazečů:

25