Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Předmětové komise

 

 

                                                                       2022 /2023

 

Český jazyk a humanitní předměty PhDr. A. Hudcová
       
  I. Český jazyk a liteatura PhDr. A. Hudcová (ČJL, SČJ)
    Seminář z českého jazyka Mgr. et Mgr. A. Vatulíková, Ph.D. (ČJL, MKO)
    Mediální komunikace Mgr. M. Všetíček (ČJL)
       
  II. ZSV Mgr.Š.  Rudolf (ZSV)
    Dějepis D. Tefr (DEJ)
       
  III. Dějiny umění Bc. J. Bauerová (DEU)
    Dějiny filmu Mgr. Z. Konečný (DEU, DFI)
    Dějiny fotografie M. Smejkal (DFO)
       
       
Cizí jazyky Mgr. Komárková
       
    Anglický jazyk MgA. Bc. J. Hendrych (ANJ, SAJ)
    Seminář z anglického jazyka Mgr. H. Komárková (ANJ, RUJ)
    Ruský jazyk Mgr. H. Ondráčková (ANJ, SAJ)
    Španělský jazyk Mgr. Š. Rudolf ( ŠPJ)
    Německý jazyk Bc. J. Smejkal (ANJ)
      Ing. A. Stejskalová (ANJ, SAJ)
      Mgr. B. Šebestová (ANJ, SAJ)
      Mgr. M. Všetíček (NEJ)
       
       
Matematika a přírodovědné předměty Mgr. T. Ružbacká
       
    Matematika Mgr. Böhmová (MAT)
    Informatika Mgr. Brabec (TEV)
    Základy přírodních věd Mgr. Š. Farkas (INF)
    Tělesná výchova PaedDr. Hrouda (TEV)
      Mgr. Ružbacká (MAT)
      Bc. Smejkal (INF)
      D. Tefr (ZPV)
       
       
       
Odborné předměty ekonomické Mgr. Z. Konečný
       
    Marketing a reklama Mgr. Z. Konečný (PRO)
    Management Ing. Z. Ondrušová (MGR, MMT,PRO,EPR)
    Podniková ekonomika Ing. M. Zeman (PEK, OPR)
    Obchodní právo  
    Produkce  
    Ekonomické projekty  
       
       
Odborné předměty kreativní Mgr. M. Říha
       
  I. Filmová tvorba Ing. D. Březina, MBA (FLM)
    Filmová tvorba P.O. Bureš, DiS (FLM)
    Základy filmové tvorby MgA. A. Mastníková (ANM, PAN)
    Animace MgA. J. Tomašík (ANM, PAN)
    Počítačová animace MgA. V. Janečková (ZFT, FLM)
       
       
  II. Fotografie Mgr. Böhmová (DIF)
    Digitální fotografie MgA. J. Faukner (FOT, FAM)
    Analogová fotografie Mgr. Říha (DIF, FOT)
    Fotografická tvorba M. Smejkal (DIF, ANF)
    Fotografie a média S. Zbyněk (DIF)
       
       
  III. Počítačová grafika Ing. Absolon (GDE)
    Grafický design MgA. Mastníková (PAN)
    Počítačová animace Bc. Pěčová (POL, POG)
    Počítačová grafika Mgr. Říha (POG)
    Webová tvorba MgA. Tomašík (WET, PAN)
    Základy polygrafie Mgr. Turbák (GDE)
       
       
  IV. Výtvarnictví Ak. mal. Klát (FIG, VÝT, KOM)
    Figurální kresba MgA. Nedomová ( UDE, VÝT, VPR)
    Kreativní komunikace Mgr. Kolínský (TAM, UDE)
    Modelování Mgr. Pšeničková (VÝT, TYP, MOD)
    Technologie a modelování  
    Užitý design  
    Výtvarná tvorba  
    Výtvarné písmo  
    Výtvarné projekty