Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Odborné předměty (Počítačová grafika a animace)


 

Rozložení učiva

Struktura obsahu učiva zahrnuje všeobecné vzdělávací předměty i odborně profilující předměty.

V nižších ročnících jsou předměty koncipovány tak, aby žáci zvládli základní dovednosti a techniky a přitom se rozvíjela jejich estetická tvořivost. Získané znalosti si pak žáci ověřují během práce na nejrůznějších kompozičních cvičeních, které jsou v jednotlivých předmětech zadávány.

 

Zaměření studia

Specifická odborná příprava absolventa spočívá v seznámení se základními pojmy z oblasti grafiky, designu, fotografie a jejich aplikací během tvůrčí práce na projektech. Vzdělávací program ale není zaměřen na výtvarné předměty jako je kresba, malba, modelování apod. Ve vyšších ročnících je tedy výuka zaměřena na vlastní tvorbu a získávání a rozvoj znalostí a dovedností souvisejících přímo se studovaným oborem a jeho zaměřením. V průběhu vzdělávání se klade důraz na rozvíjení estetického cítění a na uplatnění individuálních kreativních schopností, které jsou nezbytné pro vlastní tvorbu. Ve spojení s dalšími předměty získávají žáci kulturně-historický přehled důležitý pro jejich profesionální orientaci.

 

 Odborné předměty (počet týdenních hodin)

 

                                                                    A) Profilové předměty

předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Dějiny umění

 

2

3

3

8

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Webová tvorba

2

2

 

 

4

Grafický design

 

 

4

4

8

Počítačová animace

 

 

4

4

8

 

                                                                     B) Ekonomické předměty

předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Podniková ekonomika

5

4

2

2

13

Ekonomické projekty

    3   3

Management

 

 

2

 

2

Marketing a reklama

 

 

2

2

4