Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Aktuality


Titulek
Výsledky DT a PP (jaro 2018)
4.A - organizace ústní MZ (22. - 25. 5.)
4.B - obhajoby (23. - 24.. 5.)
4.B - organizace ústní MZ (28. - 31. 5.)
Komisionální zkouška (od 4. 6.)
Zájezd do Německa - Bamberk
Výtvarnictví a užitý design (od 1. 9.)
Výsledky přijímacích zkoušek do oboru Ekonomika a podnikání
Přijatí a nepřijatí uchazečů FAM a FAT (5. 2.)
Erasmus+