vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

               

                            Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ze dne 5. 2. 2019

                               

Přijatí uchazeči

1.

MPT/1063/2018

98

2.

MPT/1116/2018

98

3.

MPT/1128/2018

96

4.

MPT/1087/2018

96

5.

MPT/1064/2018

95

6.

MPT/1089/2018

94

7.

MPT/1060/2018

94

8.

MPT/1039/2018

93

9.

MPT/1055/2018

93

10.

MPT/1020/2018

93

11.

MPT/1025/2018

93

12.

MPT/1131/2018

93

13.

MPT/1012/2018

93

14.

MPT/1072/2018

93

15.

MPT/1146/2018

93

16.

MPT/1082/2018

92

17.

MPT/1111/2018

91

18.

MPT/1031/2018

91

19.

MPT/1149/2018

91

20.

MPT/1124/2018

91

21.

MPT/1023/2018

90

22.

MPT/951/2018

90

23.

MPT/1062/2018

90

24.

MPT/1104/2018

90

25.

MPT/1075/2018

89

26.

MPT/1093/2018

88

27.

MPT/1103/2018

88

28.

MPT/1099/2018

88

29.

MPT/1125/2018

88

30.

MPT/1009/2018

88

31.

MPT/1054/2018

88

                              

Nepřijatí uchazeči – kapacita školy

32.

MPT/1132/2018

85

33.

MPT/1028/2018

85

34.

MPT/952/2018

80

35.

MPT/1095/2018

73

           

Nepřijatí uchazeči – nedostatek bodů

36.

MPT/1048/2018

53

37.

MPT/1096/2018

49

38.

MPT/1100/2018

45

                    

Nepřijatí uchazeči – nedostavili se

39.

MPT/1129/2018

0

40.

MPT/1059/2018

0

 

 

Informace pro přijaté uchazeče

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Informace pro uchazeče, kteří měli nižší počet bodů

Uchazeči, kteří měli méně než 87 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

 

Harmonogram

4. – 10. 1.

1. kolo talentových zkoušek

11. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

24. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

30. 1.

možnost nahlížet do spisu s podklady pro hodnocení

(nutno se předem domluvit na sekretariátu školy)

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče